Uitgiftenr.TITELZicht-
exemplaar
COMPONISTcategorieënpsalm/gezBedrag (€)
127Laat ieder 's Heeren goedheid prijzenzichtexemplaarFeike AsmapsalmPs 1180,70
155k Zal met mijn ganse hartzichtexemplaarJan BonefaasPsalmPs 1380,70
159Looft,looft verheugd / c.f. bewerkingzichtexemplaarGradus WendtpsalmPs 1051,25
160God, de Heer regeert / c.f. bewerkingzichtexemplaarGradus WendtpsalmPs 990,70
185O Heer, Gij zijt weldadigzichtexemplaarJan BonefaaspsalmPs 60,50
186Looft, looft verheugdzichtexemplaarJan BonefaaspsalmPs 1050,50
189Mijn hart o HemelmajesteitzichtexemplaarJan BonefaaspsalmPs 1080,50
202Zijn grondslag, zijn onwrikb're vastighedenzichtexemplaarFrans van TilburgPsalmPs 870,50
217O God mijn God, Gij aller vorstenzichtexemplaarJan BonefaasPsalmPs 1450,70
220k Zal van de deugd der milde goedheid zingenzichtexemplaarFrans van TilburgpsalmPs 1010,50
224Geef Heer de Koning / koor+ gemeente en K.K.zichtexemplaarJan BonefaaspsalmPs 720,70
235Looft den Heer,want Hij is goedzichtexemplaarHans BoeleePsalmPs 1360,70
243God heb ik liefzichtexemplaarHans BoeleepsalmPs 1160,70
256Psalm 87 < NB >zichtexemplaarBas BuitendijkpsalmPs 871,25
259God heerst als Opperheer Ps. 97zichtexemplaarHans BoeleepsalmPs 970,50
275Looft God,looft Zijn naam /kr & gemzichtexemplaarHans BoeleePsalmPs 1500,70
277Zingt,zingt een nieuw gezang / koor en gem.zichtexemplaarJan BonefaaspsalmPs 980,70
295Met heel mijn hart zing ik / NBzichtexemplaarHans BoeleepsalmPs 90,50
305O Heer, de Koning is verheugd \ NBzichtexemplaarHans BoeleepsalmPs 210,50
344God heerst als Opperheer / koor en gemeente.zichtexemplaarJan BonefaaspsalmPs 970,70
344 AGroot Koning is de Heer / Koor en gemeente NBJan BonfaasPsalmPs 970,70
347t Hijgend hert der jacht / koor & gemeentezichtexemplaarJan BonefaaspsalmPs 420,70
348De Heer regeert: koor & gem.zichtexemplaarJan BonefaaspsalmPs 931,25
348 ADe Heer is Koning, Hij regeert altijd - koor&gem. NBJan BonefaasPsalmPs 931,25
349God heb ik liefzichtexemplaarJan BonefaaspsalmPs 1161,25
349 AGod heb ik lief / NBJan BonefaaspsalmPs 1161,25
355U alleen, U loven wij / kr & gem.OBzichtexemplaarJan BonefaaspsalmPs 750,70
355 AU alleen, U loven wij / kr & gem. Nieuwe berijmingJan BonefaasPsalmPs 750,70
361De God des heilszichtexemplaarJan BonefaaspsalmPs 230,50
399Looft,looft nu aller heren Heer < OB > koor en gemeentezichtexemplaarJan van den DriestPsalmPs 1340,5
439t Hijgend hert der jachtzichtexemplaarJan van den DriestpsalmPs 420,50
458De rechtvaardige heerser (melodie:Psalm 101)zichtexemplaarJan van den DriestPsalm0,50
459Welzalig hij, die in der bozen raadzichtexemplaarJan van den DriestpsalmPs 10,50
459 AGezegend Hij, die in der < NB >Jan van den DriestPsalmPs 10,50
503God heb ik lief /kerkcantate koor,sopraansolo,mannenkoor, kinderkoor en orgelzichtexemplaarGradus WendtpsalmPs 1162.95
526Hymne Psalm 24 - kooruittreksel zichtexemplaarHans BoeleepsalmPs 241,50
526 AHymne Psalm 24 - PartituurHans BoeleePsalmPs 244.50
569O Heer, de Koning is verheugdzichtexemplaarJan BonefaaspsalmPs 210,70
570Heer, onze Heer, grootmachtig OpperwezenzichtexemplaarJan BonefaaspsalmPs 80,70
571Juich, aarde, juicht alom de HeerzichtexemplaarJan BonefaaspsalmPs 1000,70
572Prijs de Heer met blijde galmenzichtexemplaarJan BonefaasPsalmPs 1460,70
589 APrijst de naam van Uwen GodzichtexemplaarHans BoeleepsalmPs 1350,50
594Geduchte God hoor mijn gebedenzichtexemplaarFrans van TilburgpsalmPs 430,70
597k Sla d' ogen naar 't gebergte heenzichtexemplaarJan ZwanepolPsalmPs 1210,50
598Juich aarde,juicht alom de HeerzichtexemplaarJan ZwanepolpsalmPs 1000,50
621Zijn grongslag, zijn onwrikb're vastighedenzichtexemplaarHarry HamerPsalmPs 870,50
622k Sla d'ogen naar 't gebergte heenzichtexemplaarJan BonefaaspsalmPs 1210,50
626Juich aarde, juicht alom de Heer / tekst: Psalm 100 / Mel: Daar juicht een toonzichtexemplaarBernard VerboompsalmPs 1000,50
629k Zal met mijn ganse hart/ melodie in TenorzichtexemplaarBernard VerboomPsalmPs 1380,50
641Gena, o God,bescherm mijzichtexemplaarAndries NoordegraafpsalmPs 560,70
643U alleen, U loven wijzichtexemplaarJan ZwanepolpsalmPs 750,50
645Geduchte God < vs 4 tegenmelodie>zichtexemplaarJan ZwanepolpsalmPs 430,50
647Steekt nu voor God de loftrompet NBzichtexemplaarHans BoeleePsalmPs 950,50
665Laat mij, mijn Koning < NB >zichtexemplaarHans BoeleepsalmPs 50,50
677Jubelt God ter eer < NB>zichtexemplaarPierre DaquespsalmPs 810,50
677 AZingt nu blij te moezichtexemplaarPierre DaquesPsalmPs 810,50
684Welzalig wie de rechte wegen gaan vs 1 en 12Hans BoeleePsalmPs 1190,70
684 AOch schonkt Gij mij; vs 3 en 9zichtexemplaarHans BoeleePsalmPs 1190,70
687O Heer de Koning is verheugdzichtexemplaarFrans van TilburgpsalmPs 210,70
687 AO Heer de Koning is verheugd \ NBFrans van TilburgPsalmPs 210,70
752Heer, laat mij schuilen in Uw \ NBHans BoeleepsalmPs 710,50
752 A' k Betrouw op U zichtexemplaarHans BoeleePsalmPs 710,50
759Laat Israel nu zeggen blij van/(NB)zichtexemplaarHans BoeleepsalmPs 1240,50
759 ADat Israel nu zegge blij van geest / oude berijmingzichtexemplaarHans BoeleePsalmPs 1240,50
760Bewaar mij,want ik schuil bij u,(NB)zichtexemplaarHans BoeleepsalmPs 160,70
760 ABewaar mij toch, o Alvermogend God / OBzichtexemplaarHans BoeleepsalmPs 160,70
782Verhoogt, o poorten nu de boog.zichtexemplaarMartin MansPsalmPs 240,50
784Dat Israel nu zegge blij van geestzichtexemplaarBert KruisPsalmPs 1240,50
784 ALaat Israel nu zegge blij van geest \ NBzichtexemplaarBert KruisPsalmPs 1240,50
791Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenotzichtexemplaarJan BonefaasPsalmPs 840,50
791 AHoe lief'lijk, hoe goed is mij, Heer \ NBJan BonefaasPsalmPs 840,50
792Tot staving van de waarheid / Psalm 132zichtexemplaarMartin MansPsalmPs 1320,50
796Gedenk niet meer aan 't kwaad \ vs: 4 en 7zichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 790,70
810U, Loof ik, Heer / NB - Koor+gem. / kooruittrekselzichtexemplaarBert KruisPsalmPs 1381,25
810 AU, loof ik Heer / NB - PartituurBert KruisPsalmPs 1384.50
811k Zal met mijn ganse hart / kooruittrekselzichtexemplaarBert KruisPsalmPs 1381,25
811 Ak Zal met mijn ganse hart / PartituurBert KruisPsalmPs 1384.50
817Waarlijk dit is rechtvaardig / NBBert KruisPsalmPs 920,70
817 ALaat ons de rustdag wijdenzichtexemplaarBert KruisPsalmPs 920,70
825Juicht Gode toe, bazuint en zingt/ NBBert KruisPsalmPs 1000,50
825 AJuich aarde,juicht alom den HeerzichtexemplaarBert KruisPsalmPs 1000,50
826God heb ik lief \ Koorfantasie / kooruittrekselzichtexemplaarBert KruisPsalmPs 1161,50
826 AGod heb ik lief \ Koorfantasie \ PartituurBert KruisPsalmPs 1167.50
826 InGod heb ik lief; idem \ InstrumentenuittrekselBert KruisPsalmPs 1166.25
828Geloofd zij God met diepst ontzagzichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 680,70
831k Sla d' ogen naar 't gebergte heen / PartituurBert KruisPsalmPs 1214.50
831 Ak Sla d' ogen naar 't gebergte heenzichtexemplaarBert kruisPsalmPs 1211.50
859Heer, ai maak mij uwe wegenzichtexemplaarPieter StolkpsalmPs 251,25
862Twist met mijn twisterszichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 350,70
864God is een toevluchtzichtexemplaarBert VisserPsalmPs 460,70
868Neem, Heer, mijn bange klacht met tegenmelodiezichtexemplaarJan van den DriestPsalmPs 50,70
868 ALaat mij, mijn Koning / NB met tegenmelodiezichtexemplaarJan van den DriestPsalmPs 50,70
870Ik zal met al mijn hart den HeerzichtexemplaarJan van den DriestPsalmPs 90,50
870 AMet heel mijn hart zing ik / NBJan van den DriestPsalmPs 90,50
871Ik zet mijn treden in uw spoor / OBzichtexemplaarJan van den DriestPsalmPs 170,50
871 AHoor, Heer, Gij God van trouw / NBzichtexemplaarJan van den DriestPsalmPs 170,50
873Het ruime hemelrondzichtexemplaarJan van den DriestPsalmPs 190,70
873 ADe hemel roemt de Heer / NBJan van den DriestPsalmPs 190,70
894Hij, die op Gods bescherming wachtzichtexemplaarJan van den DriestPsalmPs 910,50
894 AHeil hem wien God een plaats \ NBJan van den DriestPsalmPs 910,50
897O Heer Gij zijt weldadigzichtexemplaarJan van den DriestPsalmPs 60,50
897 AHeer, toon mij uw genade / NBJan van den DriestPsalmPs 60,50
898t Behaag' U mij gehoor te gevenzichtexemplaarHans BoeleePsalmPs 640,50
898 ABehoed mij, Heer / NBHans BoeleePsalmPs 640,50
901Loof, loof den HeerzichtexemplaarJan van den DriestPsalmPs 1170,70
904Mijn ziel is stil tot God \ NBzichtexemplaarHans BoeleepsalmPs 620,50
918Hoe lief'lijk hoe vol + Psalm 116 vs.11zichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 840,70
919O Heer, verlos mij uit de bandenzichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 1400,70
930k Roep Heer in angst tot UzichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 1410,70
931Ik lag en sliep gerust vs. 3 en 2zichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 31,25
932Welzalig hij wiens zonden zijn vergevenzichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 321,25
937Laat ieder ' s Heeren goedheid prijzen / Koor & gem.zichtexemplaarHans BoeleePsalmPs 1180,50
938Niets is o OppermajesteitzichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 1390,50
965k Sla d' ogen naar 't gebergte heen zichtexemplaarH.G. SchellingPsalmPs 1210,70
981t Hijgend hert der jacht < NIEUW >zichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 420,50
982Geef, Heer de Koning uwe rechten < NIEUW >zichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 720,70
983Ik hef tot U, die in de hemel zit / voor gediviseerd koorzichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 1230,50
986Och, schonk Gij mij / vs. 3 ,9, 53, 83 < nieuw >zichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 1191,25
1001Verhoogt nu de boog - Partituur Geert GringhuisPsalmPs 246.25
1001 AVerhoogt nu de boog - kooruittreksel zichtexemplaarGeert GringhuisPsalmPs 241.90
1001 AGVerhoogt nu de boog - Kooruitgave / zetting in GGeert GringhuisPsalmPs 241,90
1001 PGVerhoogt nu de boog - Partituur / zetting in GGeert GringhuisPsalmPs 246.25
1005Laat 's Heeren lof ten hemel rijzen / IsoritmischzichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 1470,50
1006Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk < NIEUW>zichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 1330,50
1007O God, verlos mij uit de nood zichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 540,50
1008Looft, looft nu aller Heer zichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 1340,70
1009Als ik omringd door tegenspoed zichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 1380,70
1010Gij volken hoort; < NIEUW>zichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 490,70
1011Dat Israel nu zegge blij van geest > NIEUW <zichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 1240,70
1013De lofzang klimt uit Sions zalen zichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 650,50
1052Psalm 121zichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 1210,70
295 AIk zal met al mijn hart mijn HEER / OBzichtexemplaarHans BoeleePsalmPs 90,50
955Ik zet mijn treden in Uw spoor vs. 3,4 en 8zichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 170,50
978Heer, onze Heer, grootmachtig OpperwezenzichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 81,25
979Prijst de Heer, met blijde galmen zichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 1460,70