Uitgiftenr.TITELZicht-
exemplaar
COMPONISTcategorieënpsalm/gezBedrag (€)
6Plechtig zwijgenzichtexemplaarFeike AsmaPassie en Pasen1,25
7 AO morgen van verblijden \ Tekst: L.vd.K.zichtexemplaarJ.S. BachPassie en PasenG 2140,50
39Paaslied (Jezus Christus levensvorst)zichtexemplaarFeike AsmaPassie en Pasen0,50
56Daar juicht een toon (koor en gemeente)
met Introïtus "Christus is opgestaan"
zichtexemplaarGradus WendtPassie en Pasen1,25
124Nu zegeviert de Zoon van GodzichtexemplaarJ.S. BachPassie en Pasen0,50
197Als ik het wond're kruis aanschouw \ N.H.B.zichtexemplaarFeike AsmaPassie en PasenG 480,50
212Mijn Verlosser hangt aan 't kruis \ N.H.B.zichtexemplaarFrans van TilburgPassie en PasenG 450,50
212 AMijn Verlosser hangt aan 't kruis \ L.B.V.K.zichtexemplaarFrans van TilburgPassie en PasenG 1890,50
213t Is middernacht en in de hofzichtexemplaarFrans van TilburgPassie en Pasen0,50
218Daar nu het feest van Pasen is (oud ned. lied)zichtexemplaarJan BonefaasPassie en Pasen1,25
219Lam Gods, dat men onschuldig \ N.H.B.zichtexemplaarFrans van TilburgPassie en PasenG 380,50
229In het kruis zal 'k eeuwig roemenzichtexemplaarHans BoeleePassie en Pasen0,50
258U zij de glorie( Oec.Paaslied) koor- kinderkoor en of gemeentezichtexemplaarHans BoeleePassie en Pasen0,70
261Waarom zijn toch op het Paasfeest(wiss.zang)zichtexemplaarFrans van TilburgPassie en Pasen0,50
271Agnus DeizichtexemplaarHans BoeleePassie en Pasen0,50
316Russische PaashymnezichtexemplaarHans BoeleePassie en Pasen0,50
359De toekomst van de Heer \ L.B.V.K.zichtexemplaarJan van den DriestPassie en PasenG 1990,50
422Jezus leven van mijn leven \ N.H.B.zichtexemplaarJan van den DriestPassie en PasenG 490,50
424Mijn Verlosser hangt aan 't kruis \ N.H.B.zichtexemplaarJan van den DriestPassie en PasenG 450,50
425Lam Gods, dat men onschuldig \ N.H.B.zichtexemplaarJan van den DriestPassie en PasenG 380,50
426Als ik het wond're kruis aanschouw \ N.H.B.zichtexemplaarJan van den DriestPassie en PasenG 480,70
477Opgestaan is onze Heer( Eng. Paaslied )zichtexemplaarSir.G.J. ElveyPassie en Pasen0,50
523Het hoofd, dat droeg een doornen kroon / tekst: Lies van Essen-SchmidtzichtexemplaarJeremiah ClarkePassie en Pasen0,70
561Daar juicht een toon/en Laat ons loven.zichtexemplaarHans BoeleePassie en Pasen0,70
575 AAriëtta: "Het is volbracht". / KooruittrekkselzichtexemplaarHans BoeleePassie en Pasen0,70
575 ARAriëtta: "Het is volbracht" / partituurHans BoeleePassie en Pasen3.00
575 HPassiemuziek: Hobo en Althobo Hans BoeleePassie en Pasen6.25
575 LPassiemuziek: Tekstuitgave voor liturg Hans BoeleePassie en Pasen4.00
575 NPassiemuziek, bij het Evang: Markus 14 en 15 - volledige partituurHans BoeleePassie en Pasen12,50
575 NKPassiemuziek bij het Evangelie van Markus 14 en 15 - 3e druk / kooruitgavezichtexemplaarHans BoeleePassie en Pasen7.30
575 SFPassiemuziek: Sinfonia, inleiding op Passiemuziek / OrgelzichtexemplaarHans BoeleePassie en Pasen5,75
579Laat groot en klein nu vrolijk zijn \ L.B.V.K.zichtexemplaarHans BoeleePassie en PasenG 2160,70
613Gij.die treurt,kom met uw smart- daar is plaats bij ' t kruiszichtexemplaarBernard VerboomPassie en Pasen0,50
624Bezingt de lof van Hem.Die stierf(vert.J.Bonefaas)zichtexemplaarFelix MendelsshonPassie en Pasen0,50
625Er is een heuvel ver van hier ( vert.J.Bonefaas)zichtexemplaarW. HorsleyPassie en Pasen0,50
642De strijdt volbracht, de prijs behaald \ NHBzichtexemplaarHans BoeleePassie en PasenG 550,50
682Nu valt de nacht \ L.B.V.K. (uit: Passie en Pasenmuziek)zichtexemplaarHans BoeleePassie en PasenG 1950,50
695Alles wat over ons geschreven is \ L.B.V.K.zichtexemplaarFrans van TilburgPassie en PasenG 1730,50
707O morgen van verblijden zichtexemplaarHans BoeleePassie en PasenG 2140,50
724Jubilate, Ned.tekst: Tjeerd de VrieszichtexemplaarBortniansky D.Passie en Pasen0,50
729Kondigt het jubelend aan \ L.B.V.K.zichtexemplaarHans BoeleePassie en PasenG 2241,25
731Zingt voor de Heer \ L.B.V.K.zichtexemplaarHans BoeleePassie en PasenG 2250,50
738t Is middernacht / gem.koor, k.k. alt,hobo,fluit en orgelMartin ZonnenbergPassie en Pasen3.50
738 At Is middernacht (kooruittreksel )zichtexemplaarMartin ZonnenbergPassie en Pasen0,50
739t Is middernacht en in de hofzichtexemplaarGradus WendtPassie en Pasen0,50
742Het Lam voor ons op aard' geslachtzichtexemplaarHans BoeleePassie en Pasen0,50
762Aan het kruis genageld/ T: N.C. OtgaarzichtexemplaarPieter StolkPassie en Pasen0,50
789Als ik in gedachten sta \ N.H.B.zichtexemplaarBert kruisPassie en PasenG 460,70
790Als ik het wond're kruis aanschouwzichtexemplaarBert kruisPassie en PasenG 480,50
790 AO kostbaar kruis, o wonder Gods \ L.B.V.K.zichtexemplaarBert KruisPassie en PasenG 1920,50
802Man van smartenzichtexemplaarW. KokPassie en Pasen0,50
820Gedenk, o Heer / Part.Koor en OrgelBert KruisPassie en Pasen1.90
820 AGedenk, o Heer/ kooruittrekkselzichtexemplaarBert KruisPassie en Pasen0,70
837Jezus om Uw lijden groot \ N.H.B.zichtexemplaarBert VisserPassie en PasenG 1780,70
838Leer mij o Heer, uw lijden recht betrachten.zichtexemplaarBert VisserPassie en PasenG 340,50
839Ja, amen, Jezus is in 't leven \ N.H.B.zichtexemplaarBert VisserPassie en PasenG 650,50
849Eng' lenhand schoof weg 't gesteentezichtexemplaarPieter StolkPassie en Pasen0,50
850Lam Gods dat alle zondenzichtexemplaarBert KruisPassie en Pasen1,30
851Waarom, o God, waaromzichtexemplaarBert KruisPassie en Pasen0,55
852Gij die treurt,kom met uw smart- daar is plaats bij ' t kruiszichtexemplaarPieter StolkPassie en Pasen0,70
863Jezus leeft en wij met Hem \ N.H.BzichtexemplaarFrans van TilburgPassie en PasenG 620,50
866Lof zij God in de hoogste troon \ L.B.V.K.zichtexemplaarBert VisserPassie en PasenG 2130,70
867Heft christ'nen heft uw lofzang aan \ NHBzichtexemplaarBert VisserPassie en PasenG 670,50
899Hef aardezichtexemplaarCor de KlerkPassie en Pasen0,50
917Uw naam o Jezus, zij al d' eerzichtexemplaarPieter StolkPassie en Pasen0,50
920Christus is opgestaan / Introtus voor Pasen ,PartituurBert Kruis/Frans van TilburgPassie en Pasen3.75
920 AChristus is opgestaan / Introtus voor Pasen SATBzichtexemplaarBert Kruis/Frans van TilburgPassie en Pasen0,70
922Wees gegroet, gij eersteling der dagen / NHBzichtexemplaarBert VisserPassie en PasenG 530,70
924Ik zeg het allen, dat Hij leeft / LBVKzichtexemplaarBert VisserPassie en PasenG 2180,70
973De Heer is verrezen / Tekst: Pieter Stolk < nieuw >zichtexemplaarJohn Prentice TaylorPassie en Pasen0,50
976Komt, zingen wij op hoge toon < nieuw >zichtexemplaarWim van GalenPassie en Pasen0,50
977Jezus is het Brood des Levens < nieuw >Edward ElgarPassie en Pasen0,70
984Vol ontferming, vol geduld / Tekst: Pieter StolkzichtexemplaarFreylinghausen GesangbuchPassie en Pasen0,50
994Alles wat over ons geschreven is \ L.B.V.K. > NIEUW <zichtexemplaarFolgert G. ZwavingPassie en PasenG 1731,25
996Op Jezus begrafenis > NIEUW <zichtexemplaarPieter StolkPassie en Pasen1,25
1016Als ik in gedachten sta / N.H.B.zichtexemplaarMartin ZonnenbergPassie en PasenG 460,50
1021Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt zichtexemplaarBert KruisPassie en Pasen0,75
1031Als ik in gedachten stazichtexemplaarPieter StolkPassie en PasenG 460,50
1033Aan 't kruishout hing Hij / partituurPieter StolkPassie en Pasen3,50
1033 AAan 't kruishout hing Hij / kooruittrekselzichtexemplaarPieter StolkPassie en Pasen0,50
1034Drie kruisenzichtexemplaarPieter StolkPassie en Pasen1,50
1036God, de Zoon van eeuwigheidzichtexemplaarPieter StolkPassie en Pasen0,50
1037Een geopende hemelzichtexemplaarPieter StolkPassie en Pasen0,50
1042Lied bij het kruis/ TTBB-SAzichtexemplaarPieter StolkPassie en Pasen1,25
1042 ALied bij het kruis / SATBzichtexemplaarPieter StolkPassie en Pasen0,70
1048Liefde, Die voor mij wou lijdenzichtexemplaarPieter StolkPassie en Pasen0,50
1051Heerlijk verschenen is de dag / kooruittrekselzichtexemplaarPieter StolkPassie en Passen1,25
1051 AHeerlijk verschenen is de dag / PartituurPieter StolkPassie en Pasen4,50
1063De Geliefde Zoon / nieuwe tekst: Tini van SelmzichtexemplaarBert KruisPassie en Pasen0,50
1069Paas-introïtuszichtexemplaarPieter StolkPassie en Pasen1,25
575 D-HALHalleluja, lof zij het Lam uit: PassiemuziekzichtexemplaarHans BoeleePassie en Pasen1,25
1074Mijn Heiland heeft Zijn bloed geplengdzichtexemplaarPieter StolkPassie en Pasen0,50
1087Lijdenslied / Gebed; "zij weten niet wat zij doen" zichtexemplaarPieter StolkPassie en Pasen0,70
1017 - PIn de morgenschemering / PartituurzichtexemplaarPieter StolkPassie en Pasen4,50
1017- KIn de morgenschemering / KooruittrekselzichtexemplaarPieter StolkPassie en Pasen0,70
1099-AZingt ter eer van Jezus - Partituur: Viool-Altviool-Cello-Trompet-Orgel- SATBzichtexemplaarPieter StolkPassie en Pasen4,50
1099Zingt ter eer van Jezus - KooruittrekselzichtexemplaarPieter StolkPassie en Pasen0,70