Uitgiftenr.TITELzichtexemplaarCOMPONISTcategorieënpsalm/gezBedrag (€)
M 47Nu zijt wellekome \ N.H.B.zichtexemplaarFeike Asmaadvent en kerstG 140,50
M 131Het daget in den Oosten / N.H.B. 1938zichtexemplaarFeike Asmaadvent en kerstG 80,50
M 133Engelen zongen uit de open hemel / kerstliedzichtexemplaarFeike Asmaadvent en kerst0,50
M 134Daar is uit 's werelds duis'tre wolkenzichtexemplaarFeike Asmaadvent en kerstG 100,50
M 275Heil'ge nacht u groeten wijzichtexemplaarHarry Hameradvent en kerst0,50
M 314Hoe leit dit KindekezichtexemplaarJan Zwanepoladvent en kerst0,50
M 321Dit is de dag die God ons schenkt \ kerstkoraal \ LBVKzichtexemplaarJan zwanepoladvent en kerstG 1460,50
M 330Eens in lang vervlogen tijdenzichtexemplaarJan Zwanepoladvent en kerst0,50
M 337O Kindeke kleinzichtexemplaarMatthijs van Noortadvent en kerst0,50
M 341Midden in de winternachtzichtexemplaarJan Zwanepoladvent en kerst0,60
M 343Eeuwen geledenzichtexemplaarJan Zwanepoladvent en kerst0,50
M 361Stille nachtzichtexemplaarGradus Wendtadvent en kerst0,50
M 362Daar is die zegenrijke nacht \ kerstkoraalzichtexemplaarGradus Wendtadvent en kerstG 270,50
M 363Uit hoge hemelzichtexemplaarGradus Wendtadvent en kerst0,50
M 364Dit is de dag die God ons schenkt \ kerstkoraal \ NHBzichtexemplaarGradus Wendtadvent en kerstG 240,50
M 374Een roze fris ontloken \ N.H.B.zichtexemplaarWim van Galenadvent en kerstG 170,50
M 379Niet in Jeruzalem, tekst: Wim van GalenzichtexemplaarWim van Galenadvent en kerst0,50
M 393t Wast nacht in Bethlehems drevenzichtexemplaarMartin Zonnenbergadvent en kerst0,50
M 394Stille nachtzichtexemplaarMartin Zonnenbergadvent en kerst0,50
M 395Nu zijt wellekomezichtexemplaarMartin Zonnenbergadvent en kerst0,50
M 416Hoor,de eng'len zingen d'eer \ N.H.B.zichtexemplaarWim van Galenadvent en kerstG 250,70
M 417Heerlijk klonk het lied der eng'lenzichtexemplaarWim van Galenadvent en kerst0,70
M 419Heiland, kom, daal tot ons neerzichtexemplaarWim van Galenadvent en kerst0,50
M 420Stille nacht / melodie in baritonzichtexemplaarWim van Galenadvent en kerst0,50
M 421Ere zij GodzichtexemplaarMatthijs van Noortadvent en kerst0,70
M 422In het veld van Efratha (Cat.kerstlied)
( nieuwe tekst op: midden in de winternacht )
zichtexemplaarWim van Galenadvent en kerst0,70
M 423Daar is uit 's werelds duist're wolkenzichtexemplaarMatthijs van Noortadvent en kerstG 100,50
M 426O hoe heerlijkzichtexemplaarWim van Galenadvent en kerst0,50
M 427In Bethlehems stal lag Christus de HeerzichtexemplaarWim van Galenadvent en kerst0,50
M 431In stille nacht, bij BethlehemzichtexemplaarWim van Galenadvent en kerst0,50
M 434Ere zij GodzichtexemplaarWim van Galenadvent en kerst0,70
M 446Daar is die zegenrijke nachtzichtexemplaarWim van Galenadvent en kerstG 270,50
M 447Toen Gods Zoon ter wereld kwamzichtexemplaarWim van Galenadvent en kerst0,50
M 448In 't nacht'lijk veld van EfrathazichtexemplaarWim van Galenadvent en kerst0,50
M 449Barmhartig en vol genadezichtexemplaarWim van Galenadvent en kerst0.70
M 450Hoe vreemd dat in een arme stalzichtexemplaarWim van Galenadvent en kerst0,50
M 465Herders, dicht bij Bethlehem - Muz: L.van Beethoven Arr:zichtexemplaarWim van Galenadvent en kerst0,50
M 471Nu zijt wellekomezichtexemplaarWim van Galenadvent en kerstG 140,50
M 482Kerstcantate - Hosianna - Jan ZwartzichtexemplaarJan Zwanepol Arr.advent en kerst1,90
M 488Een roze, fris ontlokenzichtexemplaarHans Boeleeadvent en kerst0,50
M 490Nu zijt wellekomezichtexemplaarG. Gringhuis/P.C. Eilanderadvent en kerst0,70
M 491Stille nachtzichtexemplaarPieter Stolkadvent en kerst0,50
648 MKEngelenkoor - Partituur - "Ere zij God" TTBB - Uit kerstcantate uitgave U.S.L. 648 A - SATBzichtexemplaar (impressie)Geert Gringhuis
Arr. mannenkoor: J.G. van Wijngaarden
advent en kerst6,45
648 MKEngelenkoor - KOORUITTREKSEL _ "Ere zij God" TTBB - uit: Kerstcantate uitgave U.S.L. 648 A - SATBzichtexemplaarGeert Gringhuis
Arr. mannenkoor: J.G. van Wijngaarden
advent en kerst2,20
M 506Het Licht is geboren / Tekst: Tini van SelmzichtexemplaarHenri Ademaadvent en kerst0,50
M 489Engelenkoor :Ere zij God" uit kerstcantate Geert Gringhuis - KooruittrekselzichtexemplaarArr. J.G. van Wijngaardenadvent en kerst1,50
M 489 AEngelenkoor :Ere zij God" Geert Gringhuis - Partituurzichtexemplaar - ImpressieArr. J.G. van Wijngaardenadvent en kerst4,75
M 484Welk een mare zichtexemplaarMartin Zonnenbergadvent en kerst0,50
Prijslijst advent en kerstprint Prijslijst