Copyright

Alle uitgaven zijn beschermd krachtens de auteurs­wet van 1912.
Het kopiëren of openbaar maken van de bladmuziek op welke wijze dan ook is verboden!
Iedere eigenmachtige aanvulling, bewerking of vermenigvuldiging van de compositie en/of tekst op welke wijze dan ook is verboden!

Uitgevers vertegenwoordigen en beschermen de belangen van componisten en tekstdichters, die een percentage van de opbrengsten uit de verkoop van hun muziek/teksten ontvangen.

Uit reacties – van koorbesturen, muziekcommissies en dergelijke – blijkt dat velen niet precies weten hoe dit onder­werp in elkaar zit.
Eigenlijk is het heel eenvoudig: kopiëren of wijzigen van blad­muziek mag NOOIT.

Een bestuurslid sprak eens de volgende reden uit om niet te kopiëren:
‘Wanneer wij muziek zouden stelen of op enige wijze de auteurswet overtreden, zouden wij hooguit mooi zingen voor de mensen, maar
de zegen van God zou er niet op rusten.’ 

Zichtzendingen

Op de website zijn diverse zichtexemplaren toegevoegd.
Alle zicht­exemplaren zijn voorzien van de aanduiding ‘proef­num­mer.’

Het is verboden om proefnummers te gebruiken om van te zingen!

U kunt uit de prijscourant een zichtzending aanvragen van bladmuziek waarvan geen zichtexemplaar beschikbaar is op de website (max. vijf exemplaren per aanvraag).
U.S.L. houdt zich het recht voor het aantal aanvragen te limiteren.

Zichtzendingen ontvangt u gratis en normaal gesproken per e-mail in pdf-bestand.

U.S.L. laat u van tevoren weten op welke wijze een zichtzending wordt aangeboden (per e-mail of per post).

 • Voor zichtzendingen per post worden de verzendkosten en verpakkingsmateriaal in reke­ning gebracht.
 • Zichtzendingen worden geregistreerd.
 • Presentexemplaren van nieuwe uitgaven worden bij een bestelling gratis bijgevoegd.

Prijscourant algemeen

 • Prijzen zijn exclusief porto en verzendkosten.
 • Prijswijzigingen en drukfouten zijn voorbehouden.
 • De prijscourant is op papier beschikbaar en wordt gratis verzonden bij een bestelling van bladmuziek.
 • Wanneer alleen de prijscourant wordt besteld, worden verzendkosten en verpakkingsmateriaal in rekening gebracht.
 • U.S.L. houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan een levering te verbinden.
 • De betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 • Kortingen of compensaties zijn niet van toepassing.
 • De levering  vindt rechtstreeks aan de koren plaats, niet via de Koninklijke Christelijke Zangersbond of andere uitgevers.
 • U moet rekening houden met een mogelijk langere levertijd. Bestel daarom tijdig!