Alle uitgaven zijn beschermd krachtens de auteurs­wet van 1912.
Het kopiëren of openbaar maken van de bladmuziek op welke wijze ook is Verboden!
Het bewerken of het maken van een arrangement is zonder toestemming van de uitgever Verboden!
Uitgevers vertegenwoordigen en beschermen de belangen van componisten en tekstdichters die een percentage van de opbrengsten van de verkoop van hun muziek / teksten ontvangen.

Iedere eigenmachtige aanvulling of verandering van de compositie en / of tekst evenals kopiëren op welke wijze ook is Verboden!

Uit reacties – met koorbesturen, muziekcomm. enz. – blijkt dat velen niet precies weten hoe dit onder­werp in elkaar zit.
Eigenlijk is het heel eenvoudig; kopiëren of vermenigvuldigen van blad­muziek mag NOOIT.

Een bestuurslid sprak eens de volgende reden uit om niet te kopiëren;
” wanneer wij muziek zouden stelen of op enige wijze de auteurswet overtreden zouden wij hooguit mooi zingen voor de mensen maar
de zegen van God zou er niet op rusten”.

ZICHTZENDINGEN

U kunt uit de prijscourant een zichtzending aanvragen ( max. 5 exemplaren per aanvraag ) waarvan geen zichtexemplaar beschikbaar is op de website.

U.S.L. houdt zich het recht voor het aantal aanvragen te limiteren.

Zichtzendingen ontvangt u per e-mail in PDF-bestand gratis.

 U.S.L. houdt zich het recht voor op welke wijze een zichtzending wordt aangeboden.( per e-mail of per post )

Alle zicht­exemplaren zijn voorzien met de aanduiding “proef­num­mer”.

Het is verboden om “Proefnummers” te gebruiken om van te zingen!

Op de website zijn diverse zichtexemplaren toegevoegd.

 • Voor zichtzendingen per post worden de porto-en verzendkosten in reke­ning gebracht.
 • Zichtzendingen worden geregistreerd.
 • Presentexemplaren van nieuwe uitgaven worden bij een bestelling gratis bijgevoegd.
Prijscourant algemeen
 • Prijzen zijn excl. porto en verzendkosten.
 • Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.
 • Prijscourant op papier beschikbaar / gratis verzending bij bestelling.
 • Bij  alleen een prijscourant worden  porto + verz.kosten  in rekening gebracht.
 • U.S.L. houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan een levering te verbinden.
 • Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum.
 • Kortingen of compensatie zijn niet van toepassing.
 • De levering is “rechtstreeks” aan de koren, niet via de Chr. Zangersbond of andere uitgevers.
 • U moet rekening houden met eventuele levertijd. Bestel daarom tijdig!