Uitgiftenr.Titelzicht-
exempl.
Componist / BewerkerThemaBedrag (€)
43 AIn donk' re nachtPDFEduard FlipseAdvent en kerst0,50
44Op U mijn HeilandPDFFeike Asmabundel 19380,50
153Was t nacht in Beth'lems drevenPDFJan BonefaasAdvent en kerst0,50
156Heerlijk klonk het lied der eng'lenPDFJan BonefaasAdvent en kerst0,50
157Er is een Kindeke geboren op aardPDFJan BonefaasAdvent en kerst0,50
185Psalm 6PDFJan BonefaasPsalmen0,50
186Psalm 105PDFJan BonefaasPsalmen0,50
194Schoonste Heer JezusPDFFrans van TilburgOverige0,50
332Heer, blijf bij mijPDFJan van den DriestOverige0,50
337t Is geboren 't Heilig KindPDFJan BonefaasAdvent en kerst1,25
356Introïtus / Jesaja 60: 1.2.PDFJan Bonefaasadvent en kerst1,25
449Schenk mij geloofPDFFrans van TilburgOverige0,70
466 ATroost Gij mijn volkPDFFrans van TilburgAdvent en kerst0,50
496Verheugd u gij volken der aarde / kerstmotetPDFF. Möhringadvent en kerst1,25
544Kerstlied uit BohemenPDFFolgert G. ZwavingAdvent en kerst0,50
581KerstnachtPDFHans Boelee / tekst: Tjeerd de VriesAdvent en kerst0,70
584Herders ik boodschapPDFHans Boeleeadvent en kerst0,50
585Komt nu gij herdersPDFKerstlied uit Bohemen / Hans BoeleeAdvent en kerst0,50
586Vol van prachtPDFHans BoeleeAdvent en kerst0,50
594Psalm 43PDFFrans van TilburgPsalmen0,70
648 EKEngelenkoor / uit kerstcantatePDFGeert GringhuisAdvent en kerst1,90
648 KKerstcantate - kooruittreksel / SATB-sopr. solo - kinderkoor en orgelPDFGeert Gringhuisadvent en kerst2,55
648 KUNu zijt wellekome / uit kerstcantatePDFGeert GringhuisAdvent en kerst0,50
667Geef vrede, Heer geef vredePDFHans BoeleeGezangen L.v.d.K.0,50
678't Licht dezer wereldPDFHans Boeleeadvent en kerst0,70
685Nu zijt wellekomePDFGradus WendtAdvent en kerst0,50
727Go tell it on the MountainsPDFHans BoeleeAdvent en kerst1,25
728Welkom moet ons Jezus wezenPDFHans BoeleeAdvent en kerst0,50
754O Kindeke kleinPDFMartin ZonnenbergAdvent en kerst0,50
763Heugelijke tijdingPDFBert KruisHerv. bundel 19381,50
766Gloria Patri ( klein Gloria )PDFHans BoeleeOverige0,70
785Want alzo lief had God de wereldPDFJan BonefaasAdvent en kerst1,25
786Geen plaats vond de HeilandPDFPieter Stolk / tekst: N.C. OtgaarAdvent en kerst0,50
795God is tegenwoordig / koorfantasie over Gezang 323 / kooruittrekselPDFBert KruisGezangen L.b.v.K1,50
800Eens was het nacht op aardePDFPieter Stolk / Tekst: H. Roth-VeltmanAdvent en kerst1,50
833Stille nacht / koor,gemeente en orgelPDFBert Kruisadvent en kerst1,25
848De Heiland is geborenPDFTraditional Carol / Jan BonefaasAdvent en kerst0,70
855KerstintroïtusPDFRob BierstekerAdvent en kerst0,70
865Fantasie over: Lof zij de Heer de Almachtige Koning der ere en Grote God wij loven U / KooruittrekselPDFBert KruisOverige1,50
880In 't nachtelijk veld van EfrathaPDFWim van Galen / tekst: G. van der ZijdenAdvent en kerst0,50
941Een ster gaat opPDFBert Kruis / Tekst: uit Zingend geloven, deel 6 nr. 3Advent en kerst0,70
943Eens zal mijn lied een lofzang zijnPDFBert Kruis / tekst: Reiny Neven-OskamLofliederen1,25
944Heft op uw hoofden poorten wijdPDFGesangbuch Freylinghausen / Bert KruisAdvent en kerst0,70
946Hoe zal ik U ontvangenPDFBert Kruis / M. TeschnerAdvent en kerst0,50
947Hoor, de engelen zingen d' eerzichtexemplaarBert Kruis / F. MendelssohnAdvent en kerst0,70
948In den beginne was het WoordPDFBert Kruis / L. BourgeoisAdvent en kerst0,70
949Kom tot ons, de wereld wachtPDFBert KruisAdvent en kerst0,70
950Hoofd God, gij christenen maakt Hem grootPDFBert Kruis / N. HermanAdvent en kerst0,50
951O Kindeke klein, o Kindeke teerPDFBert KruisAdvent en kerst0,50
952Op U mijn Heiland blijf ik hopenPDFBert Kruis / J.W. FranckAdvent en kerst0,70
953Wij gaan met haast naar BethlehemPDFBert KruisAdvent en kerst0,70
956De Koning van het sterrenlichtPDFBert Kruis / Tekst: Wonno BleijAdvent en kerst1,25
961Herders, dicht bij BethlehemPDFWim van GalenAdvent en kerst0,50
962Liefde Gods die elk beminnenPDFHans BoeleeGezangen L.v.d.K.0,50
968DankgebedPDFPieter StolkOverige0,50
970Jezus, Kind van Bethlehem / tekst: Tini van SelmPDFPieter Stolk / J.W. Tel Advent en kerst0,70
974Het Licht is geboren / tekst: Tini van SelmPDFPieter Stolk Advent en kerst0,50
981Psalm 42PDFPieter StolkPsalmen0,50
982Psalm 72PDFPieter StolkPsalmen0,70
983Psalm 123 / gediviseerdPDFPieter StolkPsalmen0,50
985 AZingende engelenPDFPieter StolkAdvent en kerst1,25
986Psalm 119PDFPieter StolkPsalmen1,25
990 ALauda Sion (deeluitgave uit: Missa Brevis )PDFHans BoeleeOverige0,70
992Lof aan de Drie-EenheidPDFFolgert G. ZwavingOverige0,50
997Alzo lief had God de wereldPDFF. Mendelssohn / Fogert G. ZwavingAdvent en kerst0,50
1001 APsalm 24PDFGeert GringhuisPsalmen1,90
1002O Heer mijn God, ook deze nachtPDFFolgert G. ZwavingOverige1,25
1005Psalm 147PDFPieter StolkPsalmen0,50
1009Psalm 138PDFPieter StolkPsalmen0,70
1012 AImmanuelPDFPieter Stolk Advent en kerst1,25
1014Blijf bij mij HeerPDFW.H. Monk / Pieter StolkOverige0,70
1018AvondgebedPDFBert Kruis / melodie uit RuslandOverige0,70
1019-KGa met God PDFBert Kruis / R. Vaughan Williams / Gezang 416 NLBOverige0,55
1020Vlammen zijn er velePDFBert Kruis / Olie Widestrand / lied 970 NLBOverige1,25
1022Liefde is licht, opnieuw geborenPDFBert Kruis / Ds. A.F. troost Overige0,75
1023I'II wish I had given Him morePDFBert Kruis / Grace Reese AdkinsOverige0,85
1024God bij de mensenPDFBert Kruis / tekst: Truus van der RoestOverige1,25
1029Eeuwen geleden / Silezische melodiePDFPieter StolkAdvent en kerst0,50
1030Hij die naar Bethlehem wil gaanPDFPieter StolkAdvent en kerst0,50
1032 AKerstproclamatie / kooruittrekselPDFPieter Stolkadvent en kerst0,70
1038Kom, Heil' ge Geest, daal nederPDFPieter StolkPinksteren0,50
1039In naam van OranjePDFPieter StolkVaderland0,50
1040Een vaste burcht is onze God / SATBPDFPieter StolkHerv. bundel 19380,50
1041DroomwensPDFBert KruisOverige0,50
1043O Sterke God, Immanuël PDFPieter StolkHemelvaart0,50
1044Nu zijt wellekome / TTBB / SATBPDFPieter Stolkadvent en kerst0,70
1045VertrouwenPDFJan Stolk / Bert KruisOverige0,70
1046In Bethlehem geborenPDFP.K. Villiersadvent en kerst0,50
1047De dwaas zegt in zijn hart / tekst naar psalm 53PDFPieter StolkOverige0,50
1049Nog even een Gods dag breekt aanPDFPieter StolkOverige0,50
1050Ik kniel aan Uwe kribbe neerPDFPieter Stolkadvent en kerst0,70
1052Psalm 121PDFPieter StolkPsalmen0,70
1053Eenmaal zal Hij komenPDFPieter StolkOverige0,50
1055Licht in Bethlehem / tekst: Tini van SelmPDFGustav Holstadvent en kerst0,50
1057Halleluja! Lof zij JezusPDFT.J. Williamsoverige0,70
1058In Uw handen zijn mijn tijden / tekst: Tini van SelmPDFG.F. Händeloverige1,25
1059Licht / tekst: Tini van SelmPDFH.J. Gauntlett advent en kerst0,50
1060Ehre sei Gott / uit ReformationskantatePDFPieter Stolkadvent en kerst0,70
1061Stille nachtPDFPieter Stolkadvent en kerst0,50
1062Vrede vinden / nieuwe tekst: Tini van SelmPDFBert Visseradvent en kerst0,70
1064Geef ons Uw zegen / nieuwe tekst: Tini van SelmPDFFelix Mendelssohnoverige0,50
1065Gouden harpen ruisen / kooruittrekselPDFGeert Gringhuis / Pieter Stolkoverige0,70
1066Onze Heere God, het Lam / Tekst: H.Roth-VeltmanPDFPieter StolkPinksteren0,70
1067' t Volk dat wandelt in het duister / kooruittrekselPDFPieter Stolk / Shelleyadvent en kerst1,25
1080Wees mijn Beschermer / PartituurzichtexemplaarIsaac Smith / Arr. Pieter Stolkoverige3,75
1080 AWees mijn Beschermer / KooruittrekselzichtexemplaarIsaac Smith / Arr. Pieter Stolkoverige0,70
J 6Vader, Zoon en Heil'ge GeestPDFMartin ZonnenbergOverige0,70
1081Waarheen pelgrimsPDFPieter StolkOverige0,50
1090Vat Gij mijn hand / Hobo-Orgel-SATBPDFPieter StolkOverige0,70
1091Jezus, Gij mijn kracht en leven / Bariton-solo, koor, orgel en koperzichtexemplaarPieter StolkOverige1,25
1093O mijn ziel houd goede moed / Orgel - hobo - gem. koorzichtexemplaarPieter StolkOverige1,25
1094Daar is uit 's werelds duist're wolken / Kooruittreksel naar een thema uit: Te Deum van M.A. Charpentier
Trompet-orgel-sopraan-solo-SATB
zichtexemplaarPieter Stolk / Arrangementadvent en kerst1,25
1094-ADaar is uit 's werelds duist're wolken / Partituur naar een thema uit: Te Deum van M.A. Charpentier
Trompet-orgel-sopraan-solo-SATB
zichtexemplaarPieter Stolk \ Arrangementadvent en kerst6,70
1017 - PIn de morgenschemering / PartituurzichtexemplaarPieter StolkPassie en Pasen4,50
1017 - KIn de morgenschemering / KooruittrekselzichtexemplaarPieter Stolk Passie en Pasen0,70
1095Lord I want to be a Christian / Negro SpiritualPDFArrangement: Harry HamerOverige0,50
1099-AZingt ter eer van Jezus-Partituur: Viool-Altviool-Cello-Trompet-Orgel-SATBzichtexemplaarPieter StolkPassie en Pasen4,50
1099Zingt ter eer van Jezus - KooruittrekselzichtexemplaarPieter StolkPassie en Pasen0,70
1101't Geduld van GodzichtexemplaarPieter StolkOverige0,50