U kunt zoeken op de volgende  categorieën:
psalmen / Passie en Pasen / kerst / Lof en dankliederen / Vaderlandse liederen \
Herv.  bundel 1938 / Liedboek / Overige / Pinksteren en Hemelvaart / Jeugdkoor

Uitgiftenr.TITELZicht-
exemplaar
COMPONISTcategorieënpsalm/gezBedrag (€)
2Halleluja, lof zij de Heer!zichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 890.60
3Verlosser,Vriend, o hoop / Gezang 171 vs 1 en 3 / vers: 4 koor en aanwezigenzichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 1711,10
4Op bergen en in dalen / koor & gem.Feike AsmaHerv.bundel 1938G 1430.60
6Plechtig zwijgenzichtexemplaarFeike AsmaPassie en Pasen1.10
7 AO morgen van verblijden \ Tekst: L.vd.K.zichtexemplaarJ.S. BachPassie en PasenG 2140.45
9Heft aan, heft aan, koor en gemeente \ N.H.B.Feike Asmaadvent en kerstG 290.60
10Hoe zal ik U ontvangen \ N.H.B.zichtexemplaarFeike Asmaadvent en kerstG 10.60
11Slaap zacht gij lieve HemelknaapzichtexemplaarFeike Asmaadvent en kerst0.45
12Heil'ge nacht wees blij gegroetzichtexemplaarFeike Asmaadvent en kerst0.45
13Verheft u poorten, maak u wijd / naar psalm 24zichtexemplaarFeike Asmaadvent en kerstG 30.45
14Stille nachtFeike Asmaadvent en kerst0.45
14 AStille nacht (in Des)zichtexemplaarFeike Asmaadvent en kerst0.45
15Gloria in Excelsis DeozichtexemplaarFeike Asmaadvent en kerst0.45
17Alle roem is uitgesloten / cantus firm. Bew.Feike AsmaHerv.bundel 1938G 1730.60
20Hoor,hoor mijn zielzichtexemplaarFeike AsmaOverige0.60
22Bemoediging zichtexemplaarFeike AsmaOverige0.60
23Zingt gij afgelegen landen./ koor & gemeentezichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 1070.60
24Door de nacht van smart / koor & gemeentezichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 1160.60
25Van U wil ik zingenzichtexemplaarFeike AsmaLof en dank0,45
28In de harmonie der sferenzichtexemplaarFeike AsmaOverige0.45
30God in de hoog' alleen zij eerFelix MendelssohnHerv.bundel 1938G 910.45
32Jezus mijn HeilandzichtexemplaarFeike AsmaOverige0.45
35Sanctus ( uit: Deutsche Messe)Franz SchubertOverige0.45
35 ASanctus (uit: Deutsche Messe-Ned.tekst)Franz SchubertOverige0.45
37De broederkring - gezang 110 vs. 4 en 6/ koor en gemeentezichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 1100.60
38Preis und Lob (uit cantate nr.207)J.S. BachLof en dank0,60
39Paaslied (Jezus Christus levensvorst)zichtexemplaarFeike AsmaPassie en Pasen0.45
40Komt als kind'ren van het licht (Luth.gez.203)zichtexemplaarFeike AsmaOverige0.45
41Als ik Hem maar kennezichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 2230.45
43In donk're nacht + gem.Stille nacht (orr. Zetting) C-gr.tEduard Flipseadvent en kerst0.45
43 AIn donk're nacht + gem.Stille nacht (in Bes) zichtexemplaarEduard Flipseadvent en kerst0.45
44Op U, mijn Heiland blijf ik hopen \ N.H.B.Feike Asmaadvent en kerstG 70.45
45Hij komt de sterke HeldFeike Asmaadvent en kerst0.45
46O kom, ImmanuelzichtexemplaarFeike Asmaadvent en kerst0.45
47Nu zijt wellekome \ N.H.B.Feike Asmaadvent en kerstG 140.45
49De ZilvervlootFeike AsmaVaderland0.60
50Wilhelmus van NassauenzichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 3010.45
54Wilt heden nu treden voor GodGradus WendtHerv.bundel 1938G 3020.45
55Gelukkig is het landGradus WendtHerv.bundel 1938G 3040.45
56Daar juicht een toon (koor en gemeente)Gradus WendtPassie en Pasen0.60
56 AChristus is opgestaan; introtus voor: daar juicht een toonGradus WendtPassie en Pasen0.45
57Voor alle heil'genzichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 1220.60
58Komt verwondert u hier mensen \ N.H.B.Feike Asmaadvent en kerstG 150.45
59Dankt,dankt nu allen / koor & gem.zichtexemplaarGradus WendtHerv.bundel 1938G 1351,10
60PinksterliedJ.W. FranckPinksteren / Hemelvaart0,45
66O stille zondagmorgenzichtexemplaarFeike AsmaOverige0.60
87Wilhelmus van Nassauen, koor en gemeentezichtexemplaarGradus WendtHerv.bundel 1938G 3010.60
89Zij zullen het niet hebbenGradus WendtVaderland0.45
94Wilt heden nu tredenFeike AsmaHerv.bundel 1938G 3020.45
94Wilt heden nu treden \ N.H.B.Feike AsmaVaderlandG 3020.45
95Heer,die Uw tent in de hemelen spreidtzichtexemplaarFeike AsmaVader0.60
96Gelukkig is het land \ N.H.B.zichtexemplaarFeike AsmaVaderlandG 3040.45
97Komt nu met zangGradus WendtHerv.bundel 1938G 1460.45
99Waar de blanke top der duinenGradus WendtVaderland0.45
100Grote God,wij loven U, koor en gemeentezichtexemplaarGradus WendtHerv.bundel 1938G 1490.60
106God roept ons broeders / koor & gemeentezichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 1210.60
107Blijf bij mij Heer,/ melodie in de altFeike AsmaHerv.bundel 1938G 2820.60
108Ere zij aan God / koor en gemeentezichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 930.60
109O hoogt' en diepte/ koor & gem.Feike AsmaHerv.bundel 1938G 1770.45
116Eng'len komt, O eng'len alMelodie 14e eeuwadvent en kerst0.60
117O, kerstnacht schooner dan de dagen \ N.H.B.Oud.Ned. Melodieadvent en kerstG 200.45
118Heerlijk klonk het lied der eng'lenOud Ned. Liedadvent en kerst0.45
119O hoofd bedekt met wonden \ N.H.B.J.S.BachPassie en PasenG 320.45
124Nu zegeviert de Zoon van GodJ.S. BachPassie en Pasen0.45
125God is tegenwoordigzichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 2650.45
127Laat ieder 's Heeren goedheid prijzenFeike AsmapsalmPs 1180.60
139Loof nu, mijne ziele, loof de HeerzichtexemplaarFeike AsmaLof en dank0,45
140Heilig, heilig, heiligzichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 920.45
141Meester, men zoekt U wijd enzichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 2270.45
142Herders, hoe ontwaakt gij nietOud Ned. liedadvent en kerst0.45
146Komt allen tezamen \ N.H.B. \ koor en gemeentezichtexemplaarFeike Asmaadvent en kerstG 180.60
147Hoor, de eng'len zingen \ N.H.B. \ tegenmel.: D.WillcocksF. Mendelsshonadvent en kerstG 250.65
148Als ik in gedachten sta \ N.H.B.Duitse melodiePassie en PasenG 460.45
151Holland ze zeggenFeike AsmaVaderland0.45
152Eeuwen geledenzichtexemplaarJan Bonefaasadvent en kerst0.45
153t Was nacht in Bethlems drevenzichtexemplaarJan Bonefaasadvent en kerst0.45
154Komt allen tezamen \ N.H.B.zichtexemplaarJan Bonefaasadvent en kerstG 180.60
155k Zal met mijn ganse hartzichtexemplaarJan BonefaasPsalmPs 1380.60
156Heerlijk klonk het lied der eng'lenzichtexemplaarJan Bonefaasadvent en kerst0.45
157Er is een Kindeke geboren op aard'zichtexemplaarJan Bonefaasadvent en kerst0.45
158O Kindeke klein, o Kindeke teerzichtexemplaarJan Bonefaasadvent en kerst0.45
159Looft,looft verheugd / c.f. bewerkingzichtexemplaarGradus WendtpsalmPs 1051,10
160God, de Heer regeert / c.f. bewerkingzichtexemplaarGradus WendtpsalmPs 990.60
167Daar is die Zegenrijke nacht \ N.H.B. \ Koor en gemeenteGradus Wendtadvent en kerstG 270.45
168Wat vlied' of bezwijktGradus WendtHerv.bundel 1938G 2020.45
169O God, die droeg ons / koor & gemeenteJan BonefaasHerv.bundel 1938G 2930.45
170IK heb de vaste grond gevondenJan BonefaasLiedboekG 4400.45
171Neem mijn leven,laat het HeerzichtexemplaarJan BonefaasHerv.bundel 1938G 2280.45
172Voorwaarts ChristenstrijderszichtexemplaarHans BoeleeLof en dank0,45
173Staat op en strijdt voor JezusHans BoeleeLof en dank0,45
174U prijs ikHans BoeleeLof en dank0,45
175Gij heil'ge eng'lenschaarHans BoeleeLof en dank0,45
176Kroont HemHans BoeleeLof en dank0,45
177Leidt Gij onsHans BoeleeLof en dank0,45
178Gij dienaars van HemHans BoeleeLof en dank0,45
179Neem.Heer mijn beide handenzichtexemplaarHans BoeleeHerv.bundel 1938G 2320.45
180Dat ons Loflied vrolijk rijzezichtexemplaarJan BonefaasLof en dank0,45
181Daar boven juicht een grote schaarJan BonefaasLof en dank0,45
182Komt nu met zangJan BonefaasHerv.bundel 1938G 1460.45
183Volk van God,hoe kunt gij klagenzichtexemplaarHans BoeleeOverige0.45
184Ik hoor trompetten klinkenHans BoeleeHerv.bundel 1938G 3050.45
185O Heer, Gij zijt weldadigzichtexemplaarJan BonefaaspsalmPs 60.45
186Looft, looft verheugdzichtexemplaarJan BonefaaspsalmPs 1050.45
187Wat vlied' of bezwijkt/ koor en gemeentezichtexemplaarJan BonefaasHerv.bundel 1938G 2021.10
188Weet Gij hoeveel held're sterrenJan BonefaasOverige0.45
189Mijn hart o HemelmajesteitJan BonefaaspsalmPs 1080.45
191De Heer is mijn Herder/ koor en gemeentezichtexemplaarJan BonefaasHerv.bundel 1938G 1840.60
192O God, die droeg ons voorgeslachtzichtexemplaarFrans van TilburgHerv.bundel 1938G 2930.60
194Schoonste Heer JezuszichtexemplaarFrans van TilburgHerv.bundel 1938G 2210.45
195O Heilige GeestzichtexemplaarFrans van TilburgHerv.bundel 1938G 800.45
196Jezus' naamzichtexemplaarFrans van TilburgOverige0.45
197Als ik het wond're kruis aanschouw \ N.H.B.Feike AsmaPassie en PasenG 480.45
198Komt nu met zangFeike AsmaHerv.bundel 1938G 1460.45
199Komt allen, deze dagFeike AsmaHerv.bundel 1938G 830.45
200Ruisch, o GodsstroomFeike AsmaHerv.bundel 1938G 870.45
201Van U zijn alle dingenFeike AsmaHerv.bundel 1938G 1480.45
202Zijn grondslag, zijn onwrikb're vastighedenzichtexemplaarFrans van TilburgPsalmPs 870.45
205Uit hogen hemel daalt Hij neerzichtexemplaarJan Bonefaasadvent en kerst0.60
206Zingt vrolijk nu en juichtzichtexemplaarJan Bonefaasadvent en kerst0.45
207De herders waren in het veldzichtexemplaarJan Bonefaasadvent en kerst0.45
208Bezingt de macht van Jezus' naamzichtexemplaarHans BoeleeLof en dank0,45
209O,prijs nu de HeerzichtexemplaarHans BoeleeLof en dank0,45
210Eens in lang vervlogen tijdenH.J. Gauntletadvent en kerst0.45
211Vaste rots van mijn behoudzichtexemplaarJan BonefaasHerv.bundel 1938G 1740.60
212Mijn Verlosser hangt aan 't kruis \ N.H.B.zichtexemplaarFrans van TilburgPassie en PasenG 450.45
212 AMijn Verlosser hangt aan 't kruis \ L.B.V.K.zichtexemplaarFrans van TilburgPassie en PasenG 1890.45
213t Is middernacht en in de hofzichtexemplaarFrans van TilburgPassie en Pasen0.45
214Wees getrouw in de doodzichtexemplaarFrans van TilburgOverige0.45
215O Eeuw'ge Vader sterk in machtJan BonefaasHerv.bundel 1938G 2030.45
216Jezus ga ons voorJan BonefaasHerv.bundel 1938G 2220.45
217O God mijn God, Gij aller vorstenzichtexemplaarJan BonefaasPsalmPs 1450.60
218Daar nu het feest van Pasen is (oud ned. lied)zichtexemplaarJan BonefaasPassie en Pasen1.10
219Lam Gods, dat men onschuldig \ N.H.B.zichtexemplaarFrans van TilburgPassie en PasenG 380.45
220k Zal van de deugd der milde goedheid zingenzichtexemplaarFrans van TilburgpsalmPs 1010.45
221Blijf Hem maar trouwzichtexemplaarFrans van TilburgOverige0.45
224Geef Heer de Koning / koor+ gemeente en K.K.zichtexemplaarJan BonefaaspsalmPs 720.60
225Juicht vrolijk nuzichtexemplaarHans Boeleeadvent en kerst0.45
226Jezus Christus is gestorvenzichtexemplaarHans BoeleeHerv.bundel 1938G 1780.45
227Deez' aard is Uw / koor & gemeentezichtexemplaarHans BoeleeHerv.bundel 1938G 2880.60
228Beveel gerust uw wegenHans BoeleeHerv.bundel 1938G 1800.45
229In het kruis zal 'k eeuwig roemenzichtexemplaarHans BoeleePassie en Pasen0.45
231Des avonds straalt de morgensterH. Geraedtsadvent en kerst0.45
232De HerdersCarey Bonneradvent en kerst0.45
234Heft op uw hoofd,aanschouw Gods macht / Eng. Ps 23Hans BoeleeLof en dank0,45
235Looft den Heer,want Hij is goedHans BoeleePsalmPs 1360.60
243God heb ik liefzichtexemplaarHans BoeleepsalmPs 1160.60
244God is getrouwHans BoeleeHerv.bundel 1938G 1300.45
245Zoals ik benzichtexemplaarHans BoeleeOverige0.45
246O liefde, die mij niet laat gaanzichtexemplaarHans BoeleeOverige0.45
247Kent gij het landHans BoeleeVaderland0.45
249O Nerderland, let op uw saeckHans BoeleeVaderland0.45
250Op de grote stille heideHans BoeleeVaderland0.45
251Hernhutters avondlied ( met kinderkoor )zichtexemplaarHans BoeleeOverige0.45
256Psalm 87 < NB >zichtexemplaarBas BuitendijkpsalmPs 871.10
258U zij de glorie( Oec.Paaslied) koor- kinderkoor en of gemeentezichtexemplaarHans BoeleePassie en Pasen0.60
259God heerst als Opperheer Ps. 97zichtexemplaarHans BoeleepsalmPs 970.45
261Waarom zijn toch op het Paasfeest(wiss.zang)zichtexemplaarFrans van TilburgPassie en Pasen0.45
262O laat mij 't U vertellenzichtexemplaarFrans van TilburgOverige0.45
263Schoon is de aardezichtexemplaarFrans van Tilburgadvent en kerst0.45
264Kindeke jesu met oogkens zo blijzichtexemplaarFrans van Tilburgadvent en kerst0.45
265Wijzen uit het oosten / Des avonds straalt de morgensterzichtexemplaarFrans van Tilburgadvent en kerst0.45
266Komt herders alzichtexemplaarFrans van Tilburgadvent en kerst0.45
267Heft aan, heft aan \ N.H.B.zichtexemplaarFrans van Tilburgadvent en kerstG 290.60
268Ruisch, o Godsstroom / koor. en gemeenteHans BoeleeHerv.bundel 1938G 870.60
269Uit hogen hemel kom ik aan \ N.H.B.Hans Boeleeadvent en kerstG 110.45
270Heiland Christus aller Heer \ N.H.B.Hans Boeleeadvent en kerstG 230.45
271Agnus DeiHans BoeleePassie en Pasen0.45
272In bidden en smekenHans BoeleePinksteren / Hemelvaart0,45
275Looft God,looft Zijn naam /kr & gemHans BoeleePsalmPs 1500.60
276Looft God gij christ'nen \ N.H.B.zichtexemplaarHans Boeleeadvent en kerstG 120.45
277Zingt,zingt een nieuw gezang / koor en gem.Jan BonefaaspsalmPs 980.60
280De dag, door Uwe gunst/ koor en gemeenteHans BoeleeHerv.bundel 1938G 2810.60
281O zegt het allen / gew. tekstHans BoeleeHerv.bundel 1938G 640.45
282Christus onze HeerHans BoeleeHerv.bundel 1938G 610.45
285Halleluja, looft den heer \ N.H.B.Hans Boeleeadvent en kerstG 260.60
286Nu daagt het in het oosten \ N.H.B.zichtexemplaarHans Boeleeadvent en kerstG 80.60
287Blijf bij ons, Jezus onze HeerHans BoeleeLof en dank0,45
288Heil'ge Geest daal tot onsHans BoeleeHerv.bundel 1938G 770.45
289Heft aan, verheugt u,Hans BoeleeHerv.bundel 1938G 1050.45
290O God ik beef! + Gez.160 O Gij,die onze schuldHans BoeleeHerv.bundel 1938G 1580.45
293Hoort gij de eng'len zingenzichtexemplaarHans Boeleeadvent en kerst0.60
294Zegen ons Algoede ( koor en gem.)zichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 4560.60
295Met heel mijn hart zing ik / NBzichtexemplaarHans BoeleepsalmPs 90.45
297Choral 59 Weihna.orat. (Ned.tekst gez.141 L.B.V.K.)J.S. Bachadvent en kerst0.45
305O Heer, de Koning is verheugd \ NBzichtexemplaarHans BoeleepsalmPs 210.45
306Rijst op voor Jezus ( tekst: Lies Schmidt )zichtexemplaarJan van den DriestLof en dank0,45
307Hoor naar Jezus' redezichtexemplaarJan van den DriestOverige0.45
308Rots waarop wij bouwen / vert.:Lies Schmidt zichtexemplaarJan van den DriestOverige0.45
309Nader tot U, o Heer (tekst:Lies Schmidt)zichtexemplaarJan van den DriestOverige0.45
310Voorwaarts Christenstrijders (vert:. Lies Schmidt)zichtexemplaarJan van den DriestLof en dank0,60
312Jezus is verrezen / mel.'Gouden harpen ruisen/ tekst: Lies SchmidtzichtexemplaarF.R. HavergalOverige0.45
316Russische PaashymnezichtexemplaarHans BoeleePassie en Pasen0.45
317Leer mij o Heer \ L.B.V.K.Johann CrugerPassie en PasenG 1770.45
319Stille nacht ( eenvoudige zetting )Fr. Gruberadvent en kerst0.45
325Bede( Heer wanneer zal redding dagen? )zichtexemplaarFelix MendelssohnOverige0.45
327k Heb geloofd en daarom zing ikJan van den DriestOverige0.45
328O, welk een macht heeft Uw liefdezichtexemplaarJan van den DriestOverige0.45
329Dat ons Loflied vrolijk rijzezichtexemplaarJan van den DriestLof en dank0,45
330Neem mijn leven,laat het HeerzichtexemplaarJan van den DriestHerv.bundel 1938G 2280.45
331Rust mijn ziel, uw God is KoningzichtexemplaarJan van den DriestHerv.bundel 1938G 1790.45
332Heer, blijf bij mij \ vert,van:Heer wees mijn Gids / tekst: Lies SchmidtzichtexemplaarJan van den DriestOverige0.45
333Zouden wij ook eenmaal komenJan van den DriestOverige0.45
334 AAls Koning opgetreden.zichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 1120.60
337t Is geboren het heilig KindzichtexemplaarJan Bonefaasadvent en kerst1.10
338Jezus, die mijn ziel bemintzichtexemplaarJan BonefaasOverige0.45
340Hoor naar Jezus' redezichtexemplaarJan BonefaasOverige0.45
344God heerst als Opperheer / koor en gemeente.zichtexemplaarJan BonefaaspsalmPs 970.60
344 AGroot Koning is de Heer / Koor en gemeente NBJan BonfaasPsalmPs 970.60
347t Hijgend hert der jacht / koor & gemeenteJan BonefaaspsalmPs 420.60
348De Heer regeert: koor & gem.Jan BonefaaspsalmPs 931.10
348 ADe Heer is Koning, Hij regeert altijd - koor&gem. NBJan BonefaasPsalmPs 931.10
349God heb ik liefJan BonefaaspsalmPs 1161.10
349 AGod heb ik lief / NBJan BonefaaspsalmPs 1161.10
354Geef uw lot in handen van uw VaderzichtexemplaarJan BonefaasOverige0.45
355U alleen, U loven wij / kr & gem.OBzichtexemplaarJan BonefaaspsalmPs 750.60
355 AU alleen, U loven wij / kr & gem. Nieuwe berijmingJan BonefaasPsalmPs 750.60
356Introitus Jes.60: 1,2 (koor,orgel,trompet)zichtexemplaarJan Bonefaasadvent en kerst1.10
357Heft op uw hoofden poorten wijd \ N.H.B.zichtexemplaarJan van den Driestadvent en kerstG 30.45
358Op, op die 't rijk bewonen \ N.H.B.Jan van den Driestadvent en kerstG 40.45
359De toekomst van de Heer \ L.B.V.K.zichtexemplaarJan van den DriestPassie en PasenG 1990.45
360De aarde is vervuld \ L.B.V.K.Jan van den DriestPassie en PasenG 2230.45
361De God des heilszichtexemplaarJan BonefaaspsalmPs 230.45
363What Child is This?English Trad.advent en kerst0.45
364Het 'Onze Vader'A. van der SlootOverige1.10
365Wees maar stilzichtexemplaarG.W. van LiendenOverige0.45
369Prijst den Heer,aanbidt Hem heem'len / koor en gemeentezichtexemplaarJan van den DriestLof en dank0,45
370Dankt,dankt nu allen GodzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 440.45
373Wij knielen voor Uw zetel neerzichtexemplaarHans BoeleeHerv.bundel 1938G 730.45
374Komt laat ons nu gaan zingenSchrderLof en dank0,60
379Halleluja, de blijde toonHans BoeleeHerv.bundel 1938G 580.45
380Laat ons erenHans BoeleeLof en dank0,45
381Behoed uw kerkzichtexemplaarJan van den DriestHerv.bundel 1938G 1030.45
393Schenk God geloof (tekst:Corry van den Herik )zichtexemplaarJan van den DriestOverige0.45
399Looft,looft nu aller heren Heer < OB > koor en gemeentezichtexemplaarJan van den DriestPsalmPs 1340.45
400O God, die droeg ons voorgeslachtzichtexemplaarJan van den DriestHerv.bundel 1938G 2930.60
401O hoogt' en diepte/ koor & gem.zichtexemplaarJan van den DriestHerv.bundel 1938G 1770.45
402Wat vlied' of bezwijktzichtexemplaarJan van den DriestHerv.bundel 1938G 2020.60
403Aanbidt nu de Heer / O worschip the Lord ( Koor en orgel )Ned. tekst: Lies SchmidtzichtexemplaarA. Hollins / Jan van den DriestLof en dank1,35
404Drei Konige (bas-solo en gem. koor )zichtexemplaarJan van den Driestadvent en kerst1.10
416De Heer is God / koor en gem.zichtexemplaarFrans van TilburgHerv.bundel 1938G 1380.60
418O Heer die onze Vader zijtFr. Ch. MakerLiedboekG 4630.45
420O God van hemel zee en aardzichtexemplaarFrans van TilburgHerv.bundel 1938G 2910.60
420 AO God van hemel zee en aard / PartituurFrans van TilburgHerv.bundel 1938G 2914.50
421Op de resten van de steden (tekst:Corry van den Herik)zichtexemplaarJan van den DriestLof en dank0,45
422Jezus leven van mijn leven \ N.H.B.Jan van den DriestPassie en PasenG 490.45
424Mijn Verlosser hangt aan 't kruisJan van den DriestHerv.bundel 1938G 450.45
424Mijn Verlosser hangt aan 't kruis \ N.H.B.Jan van den DriestPassie en PasenG 450.45
425Lam Gods, dat men onschuldig \ N.H.B.Jan van den DriestPassie en PasenG 380.45
426Als ik het wond're kruis aanschouw \ N.H.B.zichtexemplaarJan van den DriestPassie en PasenG 480.60
431Halleluja,lofgezongen / koor & gemeentezichtexemplaarFrans van TilburgHerv.bundel 1938G 1660.60
437Halleluja,lof zij de Heer/ koor en gemeenteJan van den DriestHerv.bundel 1938G 890.45
438Heft aan, verheugt u,Jan van den DriestHerv.bundel 1938G 1050.45
439t Hijgend hert der jachtJan van den DriestpsalmPs 420.45
441Lead me Lord ( met orgelbegeleiding )S.S. WesleyOverige0.60
442De Herders \ Discant: David Willcocks / tekst: Lies SchmidtA. Sullivanadvent en kerst0.65
443Neem, Heer mijn beide handenJan van den DriestOverige0.45
444Weest getroost in ieder lotJohn FawcettOverige0.45
445Neem mijn leven laat het Heer(tekst:gez.228)W.H. HavergallOverige0.45
448Wijzen kwamen van heel ver / tekst: Lies SchmidtzichtexemplaarConrad Kocheradvent en kerst0.45
449Schenk mij geloofzichtexemplaarFrans van TilburgOverige0.60
450Wat de toekomst brengen mogezichtexemplaarJan van den DriestHerv.bundel 1938G 300 A0.45
451Liefde Gods, Gij zijt volkomen(koor & orgel)Jan van den DriestOverige1.10
453Lof en dank zij God in de Hemel hoogJ.B. DykesLof en dank0,45
455Kom tot Mij gij bedroefdenJ.B. DykesOverige0.45
458De rechtvaardige heerser (melodie:Psalm 101)zichtexemplaarJan van den DriestPsalm0.45
459Welzalig hij, die in der bozen raadJan van den DriestpsalmPs 10.45
459 AGezegend Hij, die in der < NB >Jan van den DriestPsalmPs 10.45
460Ik heb U lief, mijn HeerzichtexemplaarJan van den DriestHerv.bundel 1938G 2130.45
461AvondzangzichtexemplaarFrans van TilburgOverige0.45
462O grote God, die t ' aller tijdzichtexemplaarFrans van TilburgHerv.bundel 1938G 1610.45
463O Eeuw'ge Vader sterk in machtJan van den DriestHerv.bundel 1938G 2030.45
464Blijf bij mij Heer / muziek: J. Langran / tekst: Gez. 282zichtexemplaarJan van den DriestOverige0.45
465Jezus' naamzichtexemplaarFrans van TilburgOverige0.45
466Troost Gij mijn volk / Partituur.Frans van TilburgOverige3.75
466 ATroost Gij mijn volk / SATBzichtexemplaarFrans van TilburgOverige0.45
467De herders waren in het veld\ discant,D.WillcocksEng. melodieadvent en kerst0.50
468O Bethlehem,gij kleine stadvent en kerstEng.trad.melodieadvent en kerst0.60
469Jezus ga ons voorzichtexemplaarFrans van TilburgHerv.bundel 1938G 2220.45
474Bede (Heer Jezus hoor mijn smeken)zichtexemplaarArie SmitOverige0.45
475Dank en Zegelied (door de diepte naar de Hoogte)zichtexemplaarArie SmitLof en dank0,45
476Heer Jezus denk aan mij (Eng. Hymne )zichtexemplaarSir John StainerOverige0.45
477Opgestaan is onze Heer( Eng. Paaslied )Sir.G.J. ElveyPassie en Pasen0.45
480Laat ons nu vrolijk zingenzichtexemplaarJ.G.Ebeling/ Jan vd DriestLiedboekG 200.60
482Geloofd zijt Gij, o eeuwig God (1 petr.1 vs 3-5)J. ClarkeLof en dank0,45
485Wilt heden nu treden \ N.H.B.zichtexemplaarFrans van TilburgVaderlandG 3020.45
486Gelukkig is het land \ N.H.B.zichtexemplaarFrans van TilburgVaderlandG 3040.45
487Heer,ik hoor van rijke zegenzichtexemplaarFrans van TilburgOverige0.45
489Bereidt, bereidt uw harten \ N.H.B.zichtexemplaarFrans van Tiburgadvent en kerstG 60.45
491Komt allen tezamen \ N.H.B. \ met wisselzangJohn Wade
advent en kerstG 180.65
492Kom, Heiland Christus aller Heer (wisselzang)/ tekst; Lies SchmidtM. Praetorius\ D.Willcocksadvent en kerst0.65
493Het koor van 't nieuw Jeruzalem / Ned. tekst: Lies SchmidtH.J. Gauntlett\David Willcocksadvent en kerst0.50
496Verheugt u,gij volk'ren der aarde (kerst motet)F. Mohringadvent en kerst1.10
497Naar U, o Heer, verlangt mijn ziel ( Motet )F. MohringOverige1.10
498Heer wij danken U, laat Uw zegen over ons lichtenF.MhringLof en dank0,60
499Hef hoog uw hoofd, gij poorten (ps. 24:9-10)F. MohringLof en dank1,10
500Zalig zijn de doden, die in de Heer stervenF. MohringOverige0.60
501O Heer, Gij zijt mijn vertrouwen ( Motet )F. MohringOverige1.10
502Heil'ge Geest daal tot onszichtexemplaarJan van den DriestPinksterenG 770.45
503God heb ik lief /kerkcantate koor,sopraansolo,mannenkoor, kinderkoor en orgelGradus WendtpsalmPs 1162.50
505Gloria in Excelsis DeozichtexemplaarGradus Wendtadvent en kerst0.45
506Ach blijf met Uw genadezichtexemplaarGradus WendtHerv.bundel 1938G 2140.60
507God enkel lichtzichtexemplaarGradus WendtHerv.bundel 1938G 1531.10
509O, hoe heerlijk, hoe begeerlijkzichtexemplaarGradus Wendtadvent en kerst0.45
510Komt allen tezamen \ N.H.B.zichtexemplaarJan Zwanepoladvent en kerstG 180.45
512Komt nu gij herderszichtexemplaarGradus Wendtadvent en kerst0.60
513Houdt Gij mijn handen beidezichtexemplaarGradus WendtOverigeG 2320.45
514Neem mijn leven,laat het HeerGradus WendtHerv.bundel 1938G 2280.45
515Looft alle volkeren,looft den HeerzichtexemplaarGradus WendtLof en dank0,45
516Jezus ga ons voorGradus WendtHerv.bundel 1938G 2220.45
517De dag, door Uwe gunst ontvangenGradus WendtHerv.bundel 1938G 2810.45
518Wij geven het niet overGradus WendtOverige0.45
519Love divine, all loves excellingzichtexemplaarHans BoeleeOverige0.45
520Dat ik rijz' op vleug'len van 't geloofHans BoeleeOverige0.45
521O Jezus' naam geen sterv'lingzichtexemplaarHans BoeleeHerv.bundel 1938G 1720.60
522Lof en dank zij de Heer ons hoogste goedHans BoeleeLof en dank0,45
523Het hoofd, dat droeg een doornen kroonJeremiah ClarkePassie en Pasen0.60
524Liefde Gods, die alle liefde hier op aard' / Ned. tekst: Lies SchmidtzichtexemplaarR.H. PrichardOverige0.45
526Hymne Psalm 24 - kooruittreksel zichtexemplaarHans BoeleepsalmPs 241.35
526 AHymne Psalm 24 - PartituurHans BoeleePsalmPs 244.50
527Missa Brevis, ( Partituur )Hans BoeleeOverige14.00
527 AMissa Brevis / kooruitgavezichtexemplaarHans BoeleeOverige4.95
527 KKyrie (uit Missa Brevis)Hans BoeleeOverige1.10
528Komt als kind'ren van het licht / Fr.v.Til+F.AszichtexemplaarFeike Asma/Frans van TilburgOverige0.45
529Eeuwenlang werd Hij verwachtJohn Goss/ Arr. D. Willcocksadvent en kerst0.65
530God lof! Nu is gekomen \ L.B.V.K.zichtexemplaarJan van den Driestadvent en kerstG 1210.45
530 AAl wie dit hoortzichtexemplaarBas BuitendijkOverige0.45
531Witter dan sneeuwzichtexemplaarBas BuitendijkOverige0.45
535Verlosser is Zijn NaamzichtexemplaarBas BuitendijkOverige0.45
536Halleluja , Het was een heerlijk hemels lichtzichtexemplaarBas BuitendijkOverige0.45
537Gebed - Hoor toch, Heere, hoor ons klagenzichtexemplaarBas BuitendijkOverige0.45
538Ere zij GodzichtexemplaarBas Buitendijkadvent en kerst0.45
543In God rust mijne zielezichtexemplaarJulius Röntgen / F.G. ZwavingOverige0.45
544Kerstlied uit BohemenzichtexemplaarFolgert G. Zwavingadvent en kerst0.45
545De liefde van Jezus (uit: The Crucifiction)zichtexemplaarJohn StainerOverige0.45
546Were you there? (Negro spiritual)Folgert G. ZwavingOverige0.45
550Eens als de bazuinen klinkenJan van den DriestLiedboekG 3000.45
553Pinksterlied / tekst: Lies SchmidtJ.W. FranckPinksteren / Hemelvaart0,45
554Kom Heil'ge Geest / tekst: Lies SchmidtzichtexemplaarOud Ierse HymnePinksteren / Hemelvaart0,45
556In Bethlehems velden / tekst,Lies Schmidt zichtexemplaarW.J. Kirkpatrickadvent en kerst0.45
557Christus is geboren / tekst, Lies Schmidt zichtexemplaarP.Cantionesadvent en kerst0.60
558Ontwaakt, gij die slaaptzichtexemplaarFrans van TilburgHerv.bundel 1938G 1650.45
559Jeruzalem,o stad zo hoog gebouwdzichtexemplaarFrans van TilburgHerv.bundel 1938G 1270.45
561Daar juicht een toon/en Laat ons loven.zichtexemplaarHans BoeleePassie en Pasen0.60
562Gij die alle sterren houdtJan van den DriestLiedboekG 4830.45
567Eer zij God in onze dagen \ L.B.V.K.zichtexemplaarJan van den Driestadvent en kerstG 1340.45
569O Heer, de Koning is verheugdzichtexemplaarJan BonefaaspsalmPs 210.60
570Heer, onze Heer, grootmachtig OpperwezenzichtexemplaarJan BonefaaspsalmPs 80.60
571Juicht, aardejuicht alom de HeerzichtexemplaarJan BonefaaspsalmPs 1000.60
572Prijs de Heer met blijde galmenzichtexemplaarJan BonefaasPsalmPs 1460.60
573Hoor, hoor mijn zielHenry Smart mel./Jan BonefaasOverige0.60
574Halleluja, lof zij de HeerJan van den DriestLiedboekG 2580.45
575 AHet is volbracht. KooruittrekkselzichtexemplaarHans BoeleePassie en Pasen0.60
575 ARArietta: "Het is volbracht" (part.)Hans BoeleePassie en Pasen3.00
575 HPassiemuziek: Hobo en Althobo Hans BoeleePassie en Pasen6.25
575 LPassiemuziek: Tekstuitgave voor liturg Hans BoeleePassie en Pasen4.00
575 NPassiemuziek, bij het Evang: Markus 14 en 15 - volledige partituurHans BoeleePassie en Pasen11.00
575 NKPassiemuziek bij het Evangelie van Markus 14 en 15 - 3e druk / kooruitgavezichtexemplaarHans BoeleePassie en Pasen6.30
575 SFPassiemuziek: Sinfonia, inleiding op Passiemuziek Hans BoeleePassie en Pasen3.00
576Dank, dankt nu allen GodJ.S. BachLof en dank0,60
576-PDankt,dankt nu allen GodzichtexemplaarJ.S. Bach / bew. Jan ZwanepolLof en dank4,50
578Aan de deur van 's harten woningHans BoeleeLiedboekG 2950.45
579Laat groot en klein nu vrolijk \ L.B.V.K.Hans BoeleePassie en PasenG 2160.45
580Heer Jezus, Gij die als een KindHans BoeleeLiedboekG 3320.45
581Kerstnacht ( tekst, Tjeerd de Vries )zichtexemplaarHans Boeleeadvent en kerst0.60
582De Heiland is geborenHans Boeleeadvent en kerst0.45
583t Is geboren het Godd'lijk Kind (gem. + kinderkoor)zichtexemplaarHans Boeleeadvent en kerst0.60
584Herders ik boodschapzichtexemplaarHans Boeleeadvent en kerst0.45
585Komt nu gij herders (kerstlied uit Bohemen)zichtexemplaarHans Boeleeadvent en kerst0.45
586Vol van prachtzichtexemplaarHans Boeleeadvent en kerst0.45
587Ding Dong ( Eng. kerstlied )zichtexemplaarHans Boeleeadvent en kerst0.45
588In der scheppingmorgenstondzichtexemplaarHans Boeleeadvent en kerst0.45
589 APrijst de naam van Uwen GodzichtexemplaarHans BoeleepsalmPs 1350.45
590Bereidt, bereidt uw harten \ N.H.B.zichtexemplaarHans Boeleeadvent en kerstG 60.45
591God lof! Nu is gekomen \ L.B.V.K.zichtexemplaarHans Boeleeadvent en kerstG 1210.45
592Nu daagt het in het oosten \ L.B.V.K.zichtexemplaarHans Boeleeadvent en kerstG 1240.60
594Geduchte God hoor mijn gebedenzichtexemplaarFrans van TilburgpsalmPs 430.60
595Komt nu met zangzichtexemplaarFrans van TilburgHerv.bundel 1938G 1460.45
596Als de dag met gouden glanszichtexemplaarJan ZwanepolOverige0.45
597k Sla d' ogen naar 't gebergte heenzichtexemplaarJan ZwanepolPsalmPs 1210.45
598Juich aarde,juicht alom de HeerzichtexemplaarJan ZwanepolpsalmPs 1000.45
600In den beginne was het Woord \ L.B.V.K.zichtexemplaarHans Boeleeadvent en kerstG 1500.45
601Laat ons nu blij en welgezind \ L.B.V.K.zichtexemplaarHans Boeleeadvent en kerstG 1330.45
602Dansen wil mijn hart en springen \ L.B.V.K.Hans boeleeadvent en kerstG 1440.45
603Een rijke schat van wijsheidHans BoeleeLiedboekG 3260.60
604Eeuwig woord U willen wij bezingenHans BoeleeLiedboekG 4760.45
605Gaat, stille in den lande \ L.B.V.K.zichtexemplaarHans Boeleeadvent en kerstG 1270.60
606Prijs de Heer die herders prijzen \ L.B.V.K.zichtexemplaarHans Boeleeadvent en kerstG 1400.45
607Weest in geen ding bezorgd (2-stemmig kinderkoor)zichtexemplaarHans BoeleeOverige0.60
608God is tegenwoordig,God is in ons middenHans BoeleeLiedboekG 3230.60
609Verheugt u,christenen tezaamHans BoeleeLiedboekG 4020.45
610Soms groet een Licht van vreugdeHans BoeleeLiedboekG 4480.45
611Heer Jezus licht der wereldzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 1670.45
612Wilt heden nu treden \ N.H.B.Hans BoeleeVaderlandG 3020.45
613Gij.die treurt,kom met uw smart- daar is plaats bij ' t kruiszichtexemplaarBernard VerboomPassie en Pasen0.45
614O Heer die onze Vader zijtzichtexemplaarBernard VerboomLiedboekG 4630.45
615In Bethlehem geborenzichtexemplaarBernard Verboomadvent en kerst0.45
616Vaste rots van mijn behoudzichtexemplaarBernard VerboomHerv.bundel 1938G 1740.45
617Wat God in deze tijd zoektzichtexemplaarBernard VerboomOverige0.45
618Dierb're Heer en HeilandHarry HamerOverige0.45
619Hoor een heilig koor van stemmenzichtexemplaarHarry HamerLiedboekG 1090.45
620Wij knielen voor Uw zetel neer \ L.b.v.KzichtexemplaarHarry HamerPinksteren / HemelvaartG 2310,45
621Zijn grongslag, zijn onwrikb're vastighedenzichtexemplaarHarry HamerPsalmPs 870.45
622k Sla d'ogen naar 't gebergte heenzichtexemplaarJan BonefaaspsalmPs 1210.45
623k Wil U, o God,mijn dank betalenzichtexemplaarJan BonefaasHerv.bundel 1938G 2800.60
624Bezingt de lof van Hem.Die stierf(vert.J.Bonefaas)zichtexemplaarFelix MendelsshonPassie en Pasen0.45
625Er is een heuvel ver van hier( vert.J.Bonefaas)W. HorsleyPassie en Pasen0.45
626Juicht aarde, juicht alom de Heer / tekst: Psalm 100 / Mel: Daar juicht een toonzichtexemplaarBernard VerboompsalmPs 1000.45
627Hoopt op God! Gij hebt zijn trouwzichtexemplaarBernard VerboomHerv.bundel 1938G 2960.45
629k Zal met mijn ganse hart/ melodie in TenorzichtexemplaarBernard VerboomPsalmPs 1380.45
630Toch overwint eens de genadezichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 2970.45
631Heb dank, o God van alle levenzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 3300.45
632Het heil des hemels werd ons deelzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 3440.45
633Wat zou ik zonder U geweest zijnzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 4540.60
634Neem mijn leven,laat het HeerHans BoeleeLiedboekG 4730.45
635Aan U hoort. o HeerHans BoeleeLiedboekG 4790.45
636Alles wat adem heeft love de HerezichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 210.60
637Vernieuw Gij mij o eeuwig LichtzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 4370.45
638O Jezus, hoe vertrouwd en goedHans BoeleeLiedboekG 4460.60
639O Heer mijn God, ook deze nachtHans BoeleeLiedboekG 3870.60
640Komt nu met zang /mel: in ten + basAndries NoordegraafHerv.bundel 1938G 1460.45
641Gena, o God,bescherm mijzichtexemplaarAndries NoordegraafpsalmPs 560.45
642De strijdt volbracht, de prijs behaald \ NHBzichtexemplaarHans BoeleePassie en PasenG 550.45
643U alleen, U loven wijzichtexemplaarJan ZwanepolpsalmPs 750.45
645Geduchte God < vs 4 tegenmelodie>zichtexemplaarJan ZwanepolpsalmPs 430.45
646Een rijke schat van wijsheidJan van den DriestLiedboekG 3260.45
647Steekt nu voor God de loftrompet NBHans BoeleePsalmPs 950.45
648Kerstcantate \ kooruitgaveGeert Gringhuisadvent en kerst2.55
648 AKerstcantate ; inhoud partituurGeert Gringhuisadvent en kerst10.00
648 EKEre zij God / Engelenkoor uit kerstcantatezichtexemplaarGeert Gringhuisadvent en kerst1.45
649Hoe zal ik U ontvangenHans BoeleeLiedboekG 1170.60
649Hoe zal ik U ontvangen \ L.B.V.K.Hans Boeleeadvent en kerstG 1170.60
650Uit hoge hemel daalt Hij neer (koor + solo ( of kinderkoor)zichtexemplaarHans Boeleeadvent en kerst0.60
651Immanuel (2-stemmig kinderkoor)zichtexemplaarHans Boeleeadvent en kerst0.45
652Leid vriend'lijk lichtGeert GringhuisHerv.bundel 1938G 2300.45
653More love to Thee / Tekst: E.PrentissW.H. DoaneOverige0.45
654Nu daagt het in het oosten (tekst:G 8 N.H.B.)Scottisch Psalteradvent en kerst0.45
655Verniewinge/ tekst: Jacobus ReviusJan BonefaasOverige0.60
656Danksegginge naden eeten/tekst: J.ReviusJan BonefaasOverige0.60
657Spruyte Davids/ tekst: J. ReviusJan BonefaasOverige0.60
658Sijn bloet sy over ons/ tekst: J.ReviusJan BonefaasOverige0.60
659Een coude dronck waters/ tekst:J.ReviusJan BonefaasOverige0.60
660Volherdinge / tekst: J.ReviusJan BonefaasOverige0.60
661Zing met vreugde/ tekst:naar Ps. 100zichtexemplaarHans BoeleeOverige0.50
662We would see JesusFelix MendelssohnOverige0.45
663Moments of PrayerW.H. DoaneOverige0.45
664O Jezus Christus licht ze bij : uit PassiemuziekHans BoeleeLiedboekG 1680.45
665Laat mij, mijn Koning < NB >Hans BoeleepsalmPs 50.45
666O grote God die liefde zijtHans BoeleeLiedboekG 4810.45
667Geef vrede Heer / mel. in tenorHans BoeleeLiedboekG 2850.45
668God, die leven hebt gegevenHans BoeleeLiedboekG 3500.45
669God so loved the world/ Uit:The CrucifixionJohn StainerOverige1.10
670Heer geef mij vleugelsHans BoeleeLiedboekG 4380.45
671Zekerheid / tekst: Tjeerd de VrieszichtexemplaarHans BoeleeOverige0.45
672Jezus ga ons voorHans BoeleeLiedboekG 4420.45
673Als Hij maar van mij isHans BoeleeLiedboekG 4550.45
674Here Jezus om Uw woordHans BoeleeLiedboekG 3280.45
675Here Jezus wij zijn nuHans BoeleeLiedboekG 3340.45
677Jubelt God ter eer < NB>Hans BoeleepsalmPs 810.45
677 AZingt nu blij te moePierre DaquesPsalmPs 810.45
678t Licht dezer wereld is reddend verschenenzichtexemplaarHans Boeleeadvent en kerst0.60
679Geef mij Heer,mij los te zingenHans BoeleeLiedboekG 4750.45
680Zie ons heden voor U tredenHans BoeleeLiedboekG 3510.45
681Gij zijt mijn parel en mijn kroonHans BoeleeLiedboekG 1570.45
682Nu valt de nacht (uit Passiemuz.)Hans BoeleeLiedboekG 1950.45
682Nu valt de nacht \ L.B.V.K. (uit: Passie en Pasenmuziek)Hans BoeleePassie en PasenG 1950.45
684Welzalig wie de rechte wegen gaan vs 1 en 12Hans BoeleePsalmPs 1190.60
684 AOch schonkt Gij mij; vs 3 en 9zichtexemplaarHans BoeleePsalmPs 1190.60
685Nu zijt wellekome \ N.H.B.zichtexemplaarGradus Wendtadvent en kerstG 140.45
686In the bleak midwinterGustav Holstadvent en kerst0.45
687O Heer de Koning is verheugdzichtexemplaarFrans van TilburgpsalmPs 210.60
687 AO Heer de Koning is verheugd \ NBFrans van TilburgPsalmPs 210.60
688Komt kinderen niet dralenHans BoeleeLiedboekG 4410.45
689Zonne der gerechtigheidHans BoeleeLiedboekG 3130.45
690Kom tot ons \ L.B.V.K.zichtexemplaarHans Boeleeadvent en kerstG 1280.45
691Ik wil U minnenHans BoeleeHerv.bundel 1938G 2180.45
692Liefde Gods die elk beminnenHans BoeleeLiedboekG 4430.45
693Velden en vogels /tekst:J.W.Schulte-NordholtHans BoeleeOverige0.45
694God enkel licht ( voor dubbelkoor)zichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 4490.60
695Alles wat over ons geschreven is \ L.B.V.K.zichtexemplaarFrans van TilburgPassie en PasenG 1730.45
696Heb dank, o God van alle levenzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 3300.45
697Wij hebben een sterke stadzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 280.45
698Ik kom met haast/vs:2 canonische bewerkingzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 2960.60
699De schapen alle honderdJan van den DriestLiedboekG 580.45
700Here Jezus om Uw woordzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 3280.45
701Laat ons de Heer lofzingenJan van den DriestLiedboekG 4090.45
702Laat ons de Heer lofzingen/ 3-stemm. KoorJan van den DriestLiedboekG 4090.45
703Soms groet een licht van / can. BewerkingJan van den DriestLiedboekG 4480.45
704Er is een land van louter/can.bew.Jan van den DriestLiedboekG 2900.45
705Ere zij GodzichtexemplaarGradus Wendtadvent en kerst0.60
706Hoe glanst bij Gods kind'renzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 4390.45
707O morgen van verblijden zichtexemplaarHans BoeleePassie en PasenG 2140.45
708Zolang als ik op aarde leven zalzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 4210.60
709Pelgrimstocht der mensheidzichtexempaarHans BoeleeOverige0.45
710 Onze Vader trouwe HeerzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 480.45
712Ten hemel opgevaren zichtexemplaarHans BoeleePinksteren / HemelvaartG 2280,45
713Om Christus'wil zijn wij verblijdzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 1010.45
715Ik dien Uw woord / tekst: Ds.B.WalletzichtexemplaarHans BoeleeOverige0.45
717Heilig,heilig,heilig / mel: J.B. DykeszichtexemplaarGradus WendtHerv.bundel 1938G 920.60
718Heilig is de Heer /Naar Jesaja 6: 3 / melodie: B.A. WeberzichtexemplaarGradus WendtOverige0.45
719Heilig is de Heer / Mel: D. BortnianskizichtexemplaarGradus WendtOverige0.45
720Staat op en strijdtGradus WendtHerv.bundel 1938G 1170.45
721De Heer is mijn HerderGradus WendtHerv.bundel 1938G 1840.45
722Ere zij aan God / met cantus firmusGradus WendtHerv.bundel 1938G 930.60
723Dankt,dankt de Heer/ Danklied / vs.3 dameskoorzichtexemplaarGradus WendtOverige1.10
724Jubilate, Ned.tekst: Tjeerd de VriesBortniansky D.Passie en Pasen0.45
726Gij hebt,o Vader van het levenJan van den DriestLiedboekG 4800.60
727Go tell it on the mountainszichtexemplaarHans Boeleeadvent en kerst1.10
728Welkom moet ons Jezus Wezen/tekst:Jes: 11zichtexemplaarHans BoeleeOverige0.45
729Kondigt het jubelend aan \ L.B.V.K.zichtexemplaarHans BoeleePassie en PasenG 2241,10
730Door de nacht van strijd en zorgenHans BoeleeLiedboekG 4590.45
731Zingt voor de Heer \ L.B.V.K.Hans BoeleePassie en PasenG 2250.45
732De ware kerk des HerenHans BoeleeLiedboekG 3030.45
733Opgevaren naar de heme l/ Meisjes+Gem.koorzichtexemplaarMartin ZonnenbergOverige0.60
734Abba Vader / K.K.+ Gem.koorzichtexemplaarMartin ZonnenbergOverige0.50
735Als bazuinen zullen galmen/tekst:Jan PostzichtexemplaarMartin ZonnenbergOverige0.60
736Soms groet een licht / koor en orgelzichtexemplaarBert KruisLiedboekG 4481.35
737O kom, o kom, ImmanuelzichtexemplaarGradus Wendtadvent en kerst0.60
738t Is middernacht / gem.koor, k.k. alt,hobo,fluit en orgelMartin ZonnenbergPassie en Pasen3.50
738 At Is middernacht (kooruittreksel )zichtexemplaarMartin ZonnenbergPassie en Pasen0.45
739t Is middernacht en in de hofzichtexemplaarGradus WendtPassie en Pasen0.45
742Het Lam voor ons op aard' geslachtzichtexemplaarHans BoeleePassie en Pasen0.45
743O Heer die onze Vader zijtMaker / ParryLiedboekG 4630.45
744Hoe groot was de liefde (tekst:Riet Lodder)zichtexemplaarJan Stolkadvent en kerst0.45
745De weg naar Bethlehem ( tekst: Jan Stolk)zichtexemplaarJean Sibeliusadvent en kerst0.45
746Is dit de Heer? (oorspr.titel:The Servant King)zichtexemplaarJan Stolkadvent en kerst0.65
747Rechter in het licht verhevenHans BoeleeLiedboekG 2800.45
748Morgenglans der eeuwigheidzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 2890.45
749Het zal zijn in het laatste der tijdenzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 230.45
750Kom Heer, zegen ons / T: Dick HendriksenHans BoeleeOverige0.45
751Gloriekoning T: Ds. G.H. CassutoHans BoeleeOverige0.45
752Heer, laat mij schuilen in Uw \ NBHans BoeleepsalmPs 710.45
752 A' k Betrouw op U zichtexemplaarHans BoeleePsalmPs 710.45
753Ga niet alleen door 't levenzichtexemplaarPieter StolkOverige0.60
754O Kindeke kleinzichtexemplaarMartin Zonnenbergadvent en kerst0.45
755Blijf bij mij Heer/ vs 5 tegenm.J. BonefaasWilliam Henry MonkHerv.bundel 1938G 2820.60
755 ABlijf bij mij Heer / orgelbegeleiding vs: 5Jan BonefaasHerv.bundel 1938G 2821.10
756Heilig, heilig,heilig/mel:J.B.DykeszichtexemplaarJan BonefaasHerv.bundel 1938G 920.45
757Waartoe geploegd / lied van de arbeidzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 2870.45
758De Heer is waarlijk opgestaanzichtexmplaarHans BoeleeLiedboekG 2080.45
759Laat Israel nu zeggen blij van/(NB)zichtexemplaarHans BoeleepsalmPs 1240.45
759 ADat Israel nu zegge blij van geest / oude berijmingzichtexemplaarHans BoeleePsalmPs 1240.45
760Bewaar mij,want ik schuil bij u,(NB)zichtexemplaarHans BoeleepsalmPs 160.60
760 ABewaar mij toch, o Alvermogend God / OBzichtexemplaarHans BoeleepsalmPs 160.60
761Kom, Heil'ge GeestzichtexemplaarMartin ZonnenbergLiedboekG 2500.45
762Aan het kruis genageld/ T: N.C. OtgaarzichtexemplaarPieter StolkPassie en Pasen0.45
763Heugelijke tijding / koor en gemeentezichtexemplaarBert KruisHerv.bundel 1938G 1131.35
763 AHeugelijke tijding / partituur,koor,gemeente, orgelBert KruisHerv.bundel 1938G 1134.50
764God met ons / T: Nel BenschopzichtexemplaarAndre de JagerOverige0.45
765Een toevlucht in /T:naar Ps 90 / vert.Frans van TilburgzichtexemplaarJames WaltonOverige0.45
766Gloria Patri ( klein Gloria )kooruittrekselzichtexemplaarHans BoeleeOverige0.60
766 PGloria Patri (Klein Gloria) PartituurHans BoeleeOverige3.00
767Ja, de Heiland is geboren, / tekst: Lies SchmidtzichtexemplaarH.J. Gauntlett/A.Mannadvent en kerst0.60
768Licht der wereld, vul mijn hart, T: M. ZonnenbergzichtexemplaarMartin ZonnenbergOverige0.45
769God of our FathersG.W. WarrenOverige0.45
770De vrede van Jeruzalem, T: Co 't HartzichtexemplaarMartin ZonnenbergOverige0.60
771Laat het stil zijn in Uw nacht/T:Nel BenschopzichtexemplaarPieter Stolkadvent en kerst0.45
772Heer, ik kom tot U. tekst: J. VisserMartin ZonnenbergOverige0.45
773Ere zij GodzichtexemplaarJan Bonefaasadvent en kerst0.60
773 AEre zij God / Part. Koor en aanw. en orgelJan Bonefaasadvent en kerst4.50
774Er is een land van louter lichtzichtexemplaarFrans van TilburgLiedboekG 2900.45
775Zie, de steen is er niet meer / tekst: Lies SchmidtzichtexemplaarSir.G.J. ElveyPassie en Pasen0.45
777De morgen staat vol vrolijk lichtzichtexemplaarHans BoeleePassie en Pasen0.45
778Laat komen, Heer, Uw rijkzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 2940.45
779Gedenk aan mijzichtexemplaarRob BierstekerOverige0.45
780Het Onze VaderzichtexemplaarBert KruisOverige0.60
781Herdersliedje ( Poolse mel. )zichtexemplaarJan Bonefaasadvent en kerst0.60
782Verhoogt, o poorten nu de boog.zichtexemplaarMartin MansPsalmPs 240.45
783Een vaste burcht is onze God / 1-stemmig koor + gemeente en orgelzichtexemplaarBert KruisHerv.bundel 1938G 960.60
784Dat Israel nu zegge blij van geestzichtexemplaarBert KruisPsalmPs 1240.45
784 ALaat Israel nu zegge blij van geest \ NBzichtexemplaarBert KruisPsalmPs 1240.45
785Want alzo lief had God de wereld \ kooruittrekselzichtexemplaarJan Bonefaasadvent en kerst1.10
785 AWant alzo lief \ partituur koor en orgelJan Bonefaasadvent en kerst3.75
786Geen plaats vond de Heiland tekst: N.C.OtgaarzichtexemplaarPieter Stolkadvent en kerst0.45
787Looft nu den Here ( naar ps.148) T: E.IJskes-KoogerzichtexemplaarJ.J. BoerOverige0.45
788Als een hert dat verlangt naar waterzichtexemplaarMartin ZonnenbergOverige0.60
789Als ik in gedachten sta \ N.H.B.Bert kruisPassie en PasenG 460.60
790Als ik het wond're kruis aanschouwzichtexemplaarBert kruisPassie en PasenG 480.45
790 AO kostbaar kruis, o wonder Gods \ L.B.V.K.Bert KruisPassie en PasenG 1920.45
791Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenotzichtexemplaarJan BonefaasPsalmPs 840.45
791 AHoe lief'lijk, hoe goed is mij, Heer \ NBJan BonefaasPsalmPs 840.45
792Tot staving van de waarheid / Psalm 132zichtexemplaarMartin MansPsalmPs 1320.45
793Gij hebt ons gezegd, Heer,(Zendingslied)zichtexemplaarMartin MansOverige0.50
794Wat God doet dat is welgedaan \ KoorfantasiezichtexemplaarBert KruisHerv.bundel 1938G 1861.10
794 AWat God doet dat is welgedaan\ Part:Koor+OrgelBert KruisHerv.bundel 1938G 1863.75
795God is tegenwoordig\KoorfantasiezichtexemplaarBert KruisLiedboekG 3231.35
795 AGod is tegenwoordig / Partituur Koor + OrgelBert KruisLiedboekG 3234.50
796Gedenk niet meer aan 't kwaad \ vs: 4 en 7zichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 790.60
797Eben Haezer\ Tekst:Mw. Koffeman-ZijlzichtexemplaarBert KruisOverige0.70
798Daar waar Geest en Woord zich parenzichtexemplaarPieter StolkOverige0.45
799Niet in Jeruzalem \ Silezische melodiezichtexemplaarWim van Galenadvent en kerst0.45
800Eens was het nacht op aarde / koor-hobo-orgel zichtexemplaarPieter Stolkadvent en kerst1.35
801Halleluja, looft de Heere\ naar psalm 150zichtexemplaarWim van GalenLof en dank0,45
802Man van smartenzichtexemplaarW. KokPassie en Pasen0.45
803Heiland, kom, daal tot ons neerzichtexemplaarWim van Galenadvent en kerst0.45
804Ik zeg het allen, dat Hij leeftzichtexemplaarMartin ZonnenbergHerv.bundel 1938G 640.45
805Blijf bij ons/ Tekst: A.F.TroostMartin ZonnenbergOverige0.60
806Nowell / Ned.Tekst: Lies SchmidtzichtexemplaarHans Boeleeadvent en kerst0.45
807Kom in ons Midden / Introitus / Mel.:Ds KokzichtexemplaarMartin ZonnenbergOverige0.45
808Advent en kerstventsliedzichtexemplaarHans Boeleeadvent en kerst0.50
809Vrolijk zingen wij ons lied / tekst: A.F. TroostzichtexemplaarHans Boeleeadvent en kerst0.65
810U, Loof ik, Heer / NB - Koor+gem. / kooruittrekselzichtexemplaarBert KruisPsalmPs 1381.10
810 AU, loof ik Heer / NB - PartituurBert KruisPsalmPs 1384.50
811k Zal met mijn ganse hart / kooruittrekselzichtexemplaarBert KruisPsalmPs 1381.10
811 Ak Zal met mijn ganse hart / PartituurBert KruisPsalmPs 1384.50
812Looft de Here, alle volken / thema G.F.HandelzichtexemplaarMartin ZonnenbergLof en dank0,45
813Ik heb de vaste grond gevondenzichtexemplaarAndre van VlietLiedboekG 4400.60
814Gij die het licht der wereld zijtzichtexemplaarBert KruisOverige0.60
815Nu zijt wellekome \ N.H.B.zichtexemplaarBert Kruisadvent en kerstG 140.60
816Credo - ( Geloofsbelijdenis van Nicea ) ( Kooruittreksel)zichtexemplaarHans BoeleeOverige1.45
816 ACredo - Idem: Koor,sopraan en orgel ( Partituur)Hans BoeleeOverige6.45
817Waarlijk dit is rechtvaardig / NBBert KruisPsalmPs 920.60
817 ALaat ons de rustdag wijdenzichtexemplaarBert KruisPsalmPs 920.60
818Jeruzalem ( t.g.v. 3000 jaar Jeruzalem) / KooruittrekselzichtexemplaarFrans van TilburgOverige1.10
818 AJeruzalem / Part. sopr.Hobo,Fluiten orgelFrans van TilburgOverige4.50
819Komt nu met Zang/Ps 134\kooruittrekselzichtexemplaarBert KruisHerv.bundel 1938G 1461.10
819 AKomt nu met zang en Psalm 134 \ PartituurBert KruisHerv.bundel 1938G 1465.60
820Gedenk, o Heer / Part.Koor en OrgelBert KruisPassie en Pasen1.90
820 AGedenk, o Heer/ kooruittrekkselzichtexemplaarBert KruisPassie en Pasen0.60
821In 't veld bij 't stadje Bethlehem / tekst: Lies SchmidtzichtexemplaarEnglish trad.tuneadvent en kerst0.60
822In oude tijd te BethlehemEnglish trad.advent en kerst0.45
823In het veld van Efratha
( Catalaans kerstlied nieuwe tekst )
zichtexemplaarWim van Galenadvent en kerst0.60
824Stilte over alle landen (kooruittreksel)zichtexemplaarBert KruisOverige0.45
824 AStilte over alle landen/ Partituur \ koor,panfluit,fluit,orgBert KruisOverige3.75
825Juicht Gode toe, bazuint en zingt/ NBBert KruisPsalmPs 1000.45
825 AJuicht aarde,juicht alom den HeerzichtexemplaarBert KruisPsalmPs 1000.45
826God heb ik lief \ Koorfantasie / kooruittrekselBert KruisPsalmPs 1161.35
826 AGod heb ik lief \ Koorfantasie \ PartituurBert KruisPsalmPs 1167.50
826 InGod heb ik lief; idem \ InstrumentenuittrekselBert KruisPsalmPs 1166.25
827Nu daagt het in het oosten/tekst:gez.124 L.B.V.K. / mel. G 8Bert Kruisadvent en kerst0.45
828Geloofd zij God met diepst ontzagzichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 680.60
829Zoals ik ben,beschroomd en bangzichtexemplaarWim van GalenOverige0.45
830De aarde was in het begin...zichtexemplaarWim van GalenOverige0.60
831k Sla d' ogen naar 't gebergte heen / PartituurBert KruisPsalmPs 1214.50
831 Ak Sla d' ogen naar 't gebergte heenzichtexemplaarBert kruisPsalmPs 1211.35
832Stille nachtBert Kruisadvent en kerst0.45
833Stille nacht/koor+gemeente en orgelBert Kruisadvent en kerst1.10
834Hoe zal ik u ontvangen \ N.H.B.zichtexemplaarBert Visseradvent en kerstG 10.60
835Rust mijn ziel, uw God is KoningzichtexemplaarBert KruisHerv.bundel 1938G 1790.45
836t Licht dezer wereld is reddend verschenenzichtexemplaarBert VisserOverige0.60
837Jezus om Uw lijden groot \ N.H.B.zichtexemplaarBert VisserPassie en PasenG 1780.60
838Leer mij o Heer \ L.B.V.K.Bert VisserPassie en PasenG 340.45
839Ja, amen, Jezus is in 't leven \ N.H.B.Bert VisserPassie en PasenG 650.45
840Komt en laat ons Christus eren \ N.H.B.Bert Visseradvent en kerstG 220.45
841Ik wil mij gaan vertoostenzichtexemplaarGijbert KokLiedboekG 1740.45
842Wentel uw weg/ naar psalm 37zichtexemplaarGijsbert KokOverige0.45
843Ere zij aan God in de hoge \ mel.: J. HaydnzichtexemplaarGijsbert Kokadvent en kerst0.60
844Motet naar psalm 71; vs: 12,3,9 en 8zichtexemplaarGijsbert KokOverige1.10
846De Lof en dankzang van Simeon / naar Lucas 2:29-32 / G 68 LBVKzichtexemplaarGijsbert KokLof en dank0,60
847Heilig woord van God\ met solozichtexemplaarPieter StolkOverige0.60
848De Heiland is geborenzichtexemplaarJan Bonefaasadvent en kerst0.60
849Eng' lenhand schoof weg 't gesteentezichtexemplaarPieter StolkPassie en Pasen0.45
850Lam Gods dat alle zondenBert KruisPassie en Pasen1.25
851Waarom, o God, waaromBert KruisPassie en Pasen0.65
852Gij die treurt,kom met uw smart- daar is plaats bij ' t kruiszichtexemplaarPieter StolkPassie en Pasen0.60
853Komt vermoeiden, komt tot JezusPieter StolkOverige0.60
854Heer, laat mij heel mijn levenBert KruisOverige0.65
855Kerst-introitus / Ere zij GodzichtexemplaarRob Bierstekeradvent en kerst0.60
856In Christus is noch west noch oost / kooruittrekselBert KruisLiedboekG 3080.60
856 AIn Christus is noch west noch oost / PartituurBert KruisLiedboekG 3083.75
857Meer liefd ' o Heer tot UPieter StolkOverige0.45
858Gij trouwe herderPieter StolkOverige0.45
859Heer, ai maak mij uwe wegenzichtexemplaarPieter StolkpsalmPs 251.10
860Ik kniel aan Uwe Kribbe neer \ N.H.B. \ kooruittrekselzichtexemplaarBert Kruisadvent en kerstG 211.10
860 AIk kniel aan Uwe kribbe neer \ Idem \ PartituurBert Kruisadvent en kerstG 212.60
861Ruisch, o Godsstroom der genade / koor en gem.Bert KruisHerv.bundel 1938G 870.60
862Twist met mijn twisterszichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 350.60
863Jezus leeft en wij met Hem \ N.H.BzichtexemplaarFrans van TilburgPassie en PasenG 620.45
864God is een toevluchtBert VisserPsalmPs 460.60
865Fantasie over: Lof zij de Heer de Almachtige Koning der ere en Grote God wij loven U / gez.136 en 149 - kooruittrekselzichtexemplaarBert KruisOverige1.35
865 AFantasie over: Lof zij de Heer de Almachtige Koning der ere en Grote God wij loven U / gez.136 en 149 - PartituurBert KruisOverige9.80
865 TBFantasie: Idem\ Trompetuittreksel in BesBert KruisOverige2.05
865 TCFantasie: idem \ Trompetuittreksel in CBert KruisOverige2.05
866Lof zij God in de hoogste troonBert VisserLiedboekG 2130.60
866Lof zij God in de hoogste troon \ L.B.V.K.Bert VisserPassie en PasenG 2130.60
867Heft christ'nen heft uw lofzang aan \ NHBBert VisserPassie en PasenG 670.45
868Neem, Heer, mijn bange klacht met tegenmelodieJan van den DriestPsalmPs 50.60
868 ALaat mij, mijn Koning / NB met tegenmelodieJan van den DriestPsalmPs 50.60
869Wij willen God de ere geven \ met tegenmelodieJan van den DriestLiedboekG 870.60
870Ik zal met al mijn hart den HeerJan van den DriestPsalmPs 90.45
870 AMet heel mijn hart zing ik / NBJan van den DriestPsalmPs 90.45
871Ik zet mijn treden in uw spoorJan van den DriestPsalmPs 170.45
871 AHoor, Heer, Gij God van trouw / NBJan van den DriestPsalmPs 170.45
872De Heer spreektJan van den DriestLiedboekG 380.60
873Het ruime hemelrondzichtexemplaarJan van den DriestPsalmPs 190.60
873 ADe hemel roemt de Heer / NBJan van den DriestPsalmPs 190.60
874Mensen wij zijn geroepenzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 940.60
875Verwacht de komst des HerenzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 1260.45
876Wie zich hovaardig heffenJan van den DriestLiedboekG 1070.45
877Christus met eer gekroondeJan van den DriestLiedboekG 1580.45
878Richt op Uw machtJan van den DriestLiedboekG 1190.45
879De naam des HerenJan van den DriestLiedboekG 1230.45
880In 't nacht'lijk veld van EfrathazichtexemplaarWim van Galenadvent en kerst0.45
881Hier wordt een huis voor God gebouwdHans BoeleeOverige0.50
882Ik wil mij gaan vertroostenzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 1740.45
883O wij arme zondaarsJan van den DriestLiedboekG 1750.45
884Zingt ten hemel toezichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 2190.60
885Laat ons als Jezus jong'ren nooit vergetenzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 3640.45
886Het nieuwe daglichtzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 3810.45
887Ontwaak, o mens, de dag breekt aanJan van den DriestLiedboekG 3800.45
888Hoe lieflijk, hoe schoonzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 320.45
889Om Sions wil zwijg ik niet stilJan van den DriestLiedboekG 340.45
890Prijst des Heren machtig woordJan van den DriestLiedboekG 4780.45
891Ik wil mij gaan vertroostenJan van den DriestHerv.bundel 1938G 1540.45
892O God die stierf onschuldigJan van den DriestLiedboekG 3630.45
893Geef vrede Heer, geef vredeJan van den DriestLiedboekG 2850.45
894Hij, die op Gods bescherming wachtJan van den DriestPsalmPs 910.45
894 AHeil hem wien God een plaats \ NBJan van den DriestPsalmPs 910.45
895O Gij die onze Koning zijtJan van den DriestLiedboekG 450.45
896O lieve Heer, geef vredezichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 2840.45
897O Heer Gij zijt weldadigJan van den DriestPsalmPs 60.45
897 AHeer, toon mij uw genade / NBJan van den DriestPsalmPs 60.45
898t Behaag' U mij gehoor te gevenHans BoeleePsalmPs 640.45
898 ABehoed mij, Heer / NBHans BoeleePsalmPs 640.45
899Hef aardezichtexemplaarCor de KlerkPassie en Pasen0.45
900In een stal te BethlehemzichtexemplaarCor de Klerkadvent en kerst0.45
901Loof, loof den HeerJan van den DriestPsalmPs 1170.60
902Looft den Here \ naar psalm 117 NB \ kooruittrekselzichtexemplaarJan BonefaasOverige1.10
902 ALooft den Here \ partituurJan BonefaasOverige3.75
903Al wat adem heeft / naar ps 150Pieter StolkOverige1.10
904Mijn ziel is stil tot God \ NBHans BoeleepsalmPs 620.45
905Geest des VadersPieter StolkPinksteren / Hemelvaart0,45
906Als ik niet zou gelovenzichtexemplaarBert KruisOverige0.65
907Barmhartig en vol genadezichtexemplaarWim van GalenOverige0.60
908Ga nu heen in vredeBert KruisOverige1.35
909In Gods overwinningBert KruisOverige1.35
910Zing met ons mee uit alle machtBert KruisPinksteren / Hemelvaart0,60
911Verheugt u in de Heer, altijdzichtexemplaarBert KruisOverige1.10
912Ik zag het nieuw Jeruzalem / tekst: A.F. TroostzichtexemplaarBert KruisOverige0.45
913Jeruzalem, o stad van heil en vrede / tekst: A.F. TroostzichtexemplaarBert KruisOverige0.60
914Hoe groot moet toch Gods liefde wezenzichtexemplaarWim van GalenOverige0.45
915Nu daagt het in het oosten, voor Gem.koor+MK en Jeugdk.Pieter Stolkadvent en kerstG 81.35
916Jezus zal heersen waar de zonPieter StolkLiedboekG 2810.60
917Uw naam o Jezus, zij al d' eerPieter StolkPassie en Pasen0.45
918Hoe lief'lijk hoe vol + Psalm 116 vs.11Pieter StolkPsalmPs 840.60
919O Heer, verlos mij uit de bandenPieter StolkPsalmPs 1400.60
920Christus is opgestaan / Introtus voor Pasen ,PartituurBert Kruis/Frans van TilburgPassie en Pasen3.75
920 AChristus is opgestaan / Introtus voor Pasen SATBzichtexemplaarBert Kruis/Frans van TilburgPassie en Pasen0.60
921Wij, christnen zingen nu vol vreugd (Uit aller mond nr. 51)zichtexemplaarBert Visseradvent en kerst0.60
922Wees gegroet, gij eersteling der dagen / NHBzichtexemplaarBert VisserPassie en PasenG 530.60
923Heer, herinner U de namenzichtexemplaarBert VisserLiedboekG 2730.70
924Ik zeg het allen, dat Hij leeft / LBVKzichtexemplaarBert VisserPassie en PasenG 2180.60
925Kyrie - KooruittrekselzichtexemplaarBert KruisOverige1.35
925 AKyrie - partituurBert KruisOverige4.50
927Geen schutse om te schuilen \ tekst: A.F. TroostPieter Stolkadvent en kerst0.50
928Wij moeten Gode zingenzichtexemplaarFrans van TilburgLiedboekG 3010.45
929VertrouwenzichtexemplaarPieter StolkOverige0.45
930k Roep Heer in angst tot UPieter StolkPsalmPs 1410.60
931Ik lag en sliep gerust vs. 3 en 2zichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 31.10
932Welzalig hij wiens zonden zijn vergevenzichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 321.10
933Ik geloof / 2 stemmig gem. koor en orgel of pianoBert KruisOverige1.10
934De Heer is mijn Herder - soliste Ad libitum - SATBzichtexemplaarPieter StolkOverige1.10
934 ADe Heer is mijn Herder - soliste Ad libitum- partituurPieter StolkOverige4.50
935Bede voor het vaderlandPieter StolkVaderland0.45
936Wil onze kind' ren Heer bewarenPieter StolkOverige0.45
937Laat ieder ' s Heeren goedheid prijzen / Koor & gem.Hans BoeleePsalmPs 1180.45
938Niets is o OppermajesteitzichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 1390.45
939In de stille, donkre nacht ( melodie: gezang 483)zichtexemplaarHans Boeleeadvent en kerst0.45
940Dit is de dag die God ons schenkt / L.B.V.K./ koor + samenzangBert Kruisadvent en kerstG 1461.10
941Een ster gaat op / tekst: A.F. TroostzichtexemplaarBert Kruisadvent en kerst0.60
942Er is een roos ontloken / L.B.V.K.zichtexemplaarBert Kruisadvent en kerstG 1320.45
943Eens zal mijn lied een Lof en dankzang zijnBert KruisLof en dank1,10
944Heft op uw hoofden poorten wijd / N.H.B. / kooruittrekselBert Kruisadvent en kerstG 30.60
944 AHeft op uw hoofden poorten wijd / N.H.B. / PartituurBert Kruisadvent en kerstG 33.00
945Het volk dat in duisternis wandelt Bert Kruisadvent en kerstG 250.60
946Hoe zal ik U ontvangen \ N.H.B.Bert Kruisadvent en kerstG 10.45
947Hoor de eng' len zingen d' eerBert KruisLiedboekG 1350.60
947Hoor, de eng'len zingen d'eer\ L.B.V.K.Bert Kruisadvent en kerstG 1350.60
948In den beginne was het woord \ kooruittrekselBert KruisLiedboekG 1500.60
948In den beginne was het woord\ L.B.V.K.\ kooruittrekselBert Kruisadvent en kerstG 1500.60
948 AIn den beginne was het woord \ PartituurBert KruisLiedboekG 1503.00
948 AIn den beginne was het woord\ L.B.V.K.\ PartituurBert Kruisadvent en kerstG 1503.00
949Kom tot ons de wereld wachtBert KruisLiedboekG 1220.60
949Kom tot ons de wereld wacht \ L.B.V.K.Bert Kruisadvent en kerstG 1220.60
950Looft God gij christ'nen, maakt Hem groot \ L.B.V.K.zichtexemplaarBert Kruisadvent en kerstG 1470.45
951O Kindeke kleinBert Kruisadvent en kerst0.45
952Op U, mijn Heiland blijf ik hopen \ N.H.B.Bert Kruisadvent en kerstG 70.60
953Wij gaan met haast naar Bethlehem \ Tekst: A.F. TroostBert Kruisadvent en kerst0.65
954Wend U tot ons, barmhartig HeerHans BoeleePinksteren / Hemelvaart0,45
954Wend U tot ons, barmhartig Heer - mel. W. KnappHans BoeleeOverige0.45
955Ik zet mijn treden in Uw spoor, vs 3,4 en 8Pieter StolkPsalmPs 170.45
956De Koning van het sterrelicht / tekst: Wonno BleijBert Kruisadvent en kerst1.10
957Vrolijk zingen wij ons lied / tekst: A.F. TroostBert Kruisadvent en kerst0.65
958Nowell / Ned. Tekst / KooruittrekselzichtexemplaarBert Kruisadvent en kerst1.10
958 ANowell / Ned. Tekst / PartituurBert Kruisadvent en kerst4.50
959De Heiland is gekomen \ Duitse melodie \ Vert. Fr.v.TilburgzichtexemplaarFrans van Tilburgadvent en kerst0.45
960Hoe zal ik U ontvangen \ L.B.V.K. mel. J.C. Crüger - c.f.zichtexemplaarFrans van Tilburgadvent en kerstG 1171.10
961Herders, dicht bij Bethlehem. Muz: L. van Beethoven- Arr:zichtexemplaarWim van Galenadvent en kerst0.45
962Almachtig God - muz. D.S. Bortnianski - tekst en arr:zichtexemplaarWim van GalenLof en dank0,45
963Jezus, onze ZaligmakerzichtexemplaarWim van GalenOverige0.45
964Heilig, heilig is God de HeerzichtexemplaarWim van GalenOverige0.60
965k Sla d' ogen naar 't gebergte heen H.G. SchellingPsalmPs 1210.60
966O Schepper der wereld / mel. A.J. GordonzichtexemplaarWim van GalenOverige0.45
967Komt allen tezamen / driestemmig koorzichtexemplaarWim van Galenadvent en kerstG 180.45
968Dankgebed < NIEUW >Pieter StolkOverige0.45
969Looft de Heer, die op aarde kwam - kerstlied uit MoldaviezichtexemplaarWim van Galenadvent en kerst0.45
970Jezus, Kind van Bethlehem / tekst: Tini van Selm zichtexemplaarPieter Stolkadvent en kerst0.60
971Zouden wij ook eenmaal komen < NIEUW >Pieter StolkOverige0.60
972U zij all'eer gebracht < NIEUW >Pieter StolkOverige0.45
973De Heer is verrezen < nieuw >John Prentice TaylorPassie en Pasen0.45
974Het Licht is geboren / tekst: Tini van Selm zichtexemplaarPieter Stolkadvent en kerst0.45
975Heilig is onze GodzichtexemplaarWim van GalenOverige0.60
976Komt, zingen wij op hoge toon < nieuw >zichtexemplaarWim van GalenPassie en Pasen0.45
977Jezus is het Brood des Levens < nieuw >Edward ElgarPassie en Pasen0.60
978Heer, onze Heer, grootmachtig OpperwezenPieter StolkPsalmPs 81.10
979Prijst de Heer, met blijde galmen / mel. H.J. v. LummelPieter StolkPsalmPs 1460.60
980Wij Danken U, barmhartig GodzichtexemplaarWim van GalenOverige0.45
981t Hijgend hert der jacht < NIEUW >zichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 420.45
982Geef, Heer de Koning uwe rechten < NIEUW >zichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 720.60
983Ik hef tot U, die in de hemel zit / voor gediviseerd koorzichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 1230.45
984Vol ontferming, vol geduld / Tekst: Pieter StolkzichtexemplaarFreylinghausen GesangbuchPassie en Pasen0.45
985Zingende engelen / 2 trompetten /3 stm. Jeugdkoor/SATB/tekst: Henny Roth-VeltmanzichtexemplaarPieter Stolkadvent en kerst1.35
985-FZingende engelen / idem / dubbelkoor / zetting in FPieter Stolkadvent en kerst1.35
985AZingende engelen / 2 trompetten / SATB en orgelzichtexemplaarPieter Stolkadvent en kerst1.10
985AinFZingende engelen / idem / SATB / zetting in FPieter Stolkadvent en kerst1.10
986Och, schonk Gij mij / vs. 3 ,9, 53, 83 < nieuw >zichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 1191.10
987Een open hemel / tekst: Tini van SelmJ. G. Ebelingadvent en kerst0.45
990Lauda Sion / Deeluitgave uit de Missa Brevis / PartituurHans BoeleeOverige3.00
990 ALauda Sion / Deeluitgave uit de Missa Brevis / kooruitgavezichtexemplaarHans BoeleeOverige0.60
991Gij die alle sterren/ voor Cantorij, orgel + gem. > NIEUW <Folgert G. ZwavingLiedboekG 4831.45
992Lof en dank aan de Drie - eenheid > NIEUW <Folgert G. ZwavingLof en dank0,45
993Boven de sterren >NIEUW <Pieter StolkOverige0.45
994Alles wat over ons geschreven is \ L.B.V.K. > NIEUW <Folgert G. ZwavingPassie en PasenG 1731.10
995 MGAl wat adem heeft / naar ps 150 - gem. + mannenkoorzichtexemplaarPieter StolkOverige1.35
996Op Jezus begrafenis > NIEUW <Pieter StolkPassie en Pasen1.10
997Alzo lief had God de wereld / Tekst: Folgert G. ZwavingzichtexemplaarF. Mendelsshonadvent en kerst0.45
998O hoogt' en diepte, looft nu God > NIEUW <zichtexemplaarFolgert G. ZwavingLiedboekG 4611.35
999Hoor Gij ons aan! > NIEUW <Folgert G. ZwavingLiedboekG 3220.60
1000De Zaligsprekingen - tekst Jan Bonefaas naar Matths 5zichtexemplaarS.B. Gould - F. FilitzOverige0.60
1001Verhoogt nu de boog - Partituur Geert GringhuisPsalmPs 246.25
1001 AVerhoogt nu de boog - kooruittreksel zichtexemplaarGeert GringhuisPsalmPs 241.45
1001 AGVerhoogt nu de boog - Kooruitgave / zetting in GGeert GringhuisPsalmPs 241.45
1001 PGVerhoogt nu de boog - Partituur / zetting in GGeert GringhuisPsalmPs 246.25
1002O Heer mijn God, ook deze nacht/Cantorij en gemeentezichtexemplaarFolgert G. ZwavingLiedboekG 3871.10
1003O Jezus Christus licht ze bij / Cantorij en gemeentezichtexemplaarFolgert G. ZwavingLiedboekG 1681.10
1004Als 't morgenlicht verschijnt / Laudes Domini Ned. Tekst: Jan BonefaaszichtexemplaarJ.Barny / J. BonefaasOverige0.60
1005Laat 's Heeren lof ten hemel rijzen / IsoritmischzichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 1470.45
1006Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk < NIEUW>Pieter StolkPsalmPs 1330.45
1007O God, verlos mij uit de nood zichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 540.45
1008Looft, looft nu aller Heer zichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 1340.60
1009Als ik omringd door tegenspoed Pieter StolkPsalmPs 1380.60
1010Gij volken hoort; < NIEUW>Pieter StolkPsalmPs 490.60
1011Dat Israel nu zegge blij van geest > NIEUW <zichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 1240.60
1012Immanual / Partituur / Gem.koor & Jeugdkoor + 2 trompettenPieter Stolkadvent en kerst3.50
1012 AImmanual / KooruitgavePieter Stolkadvent en kerst1.10
1013De lofzang klimt uit Sions zalen zichtexemplaarPieter StolkPsalmPs 650.45
1014Blijf bij mij Heer > NIEUW <zichtexemplaarPieter StolkHerv.bundel 1938G 2820.60
1015Jezus, vreugde van ons leven / melodie J.S. Bach zichtexemplaarWim van GalenOverige0.60
1016Als ik in gedachten sta / N.H.B.zichtexemplaarMartin ZonnenbergPassie en PasenG 460.45
1018Avondgebed > NIEUW <zichtexemplaarBert KruisOverige0.60
1019-KGa met God >NIEUW< KooruittrekselzichtexemplaarBert KruisOverige0.50
1019-PGa met God >NIEUW< PartituurBert KruisOverige2.50
1020Vlammen zijn er vele >NIEUW<Bert KruisOverige0.65
1021Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt Bert KruisPassie en Pasen0.65
1022Liefde is licht, opnieuw geboren >NIEUW<Bert KruisOverige0.65
1023I'll wish l had given Him more >NIEUW<Bert KruisOverige0.75
1024-KGod bij de mensen >NIEUW< KooruittrekselzichtexemplaarBert KruisOverige1.10
1024-PGod bij de mensen >NIEUW< PartituurBert KruisOverige5.50
1025O trouwe Heer, Gij zijt mijn God < NIEUW >Martin ZonnenbergOverige0.45
1026Heer, de dag is nu voorbij / Tekst: A.F. Troost < NIEUW >Martin ZonnenbergOverige0.50
1027Rust mijn ziel, uw God is KoningzichtexemplaarMartin ZonnenbergHerv.bundel 1938G 1790.45
1029Eeuwen geleden / Silezische melodiePieter StolkAdvent en kerst0,45
1030Hij die naar Bethlehem wil gaanPieter Stolkadvent en kerst0,45
1031Als ik in gedachten staPieter StolkPassie en PasenG 460,45
1032Kerstproclamatie / partituur / sopraansolo / SATBPieter Stolkadvent en kerst4,50
1032 AKerstproclamatie / kooruittrekselzichtexemplaarPieter Stolkadvent en kerst0,60
1033Aan 't kruishout hing Hij / partituurPieter StolkPassie en Pasen3,50
1033 AAan 't kruishout hing Hij / kooruittrekselPieter StolkPassie en Pasen0,45
1034Drie kruisenzichtexemplaarPieter StolkPassie en Pasen1,35
1035Op het Godslam rust mijn zielezichtexemplaarPieter StolkOverige0,45
1036God, de Zoon van eeuwigheidPieter StolkPassie en Pasen0,45
1037Een geopende hemelPieter StolkPassie en Pasen0,45
1038Kom, Heil' ge Geest, daal nederPieter StolkPinksteren / Hemelvaart0,45
1039In naam van OranjePieter StolkVaderland0,45
1040Een vaste burcht is onze God / SATBPieter StolkHerv.bundel 1938Gez. 96
0,45
1041DroomwensBert KruisOverige0,45
1042Lied bij het kruis/ TTBB-SAPieter StolkPassie en Pasen1,10
1042 ALied bij het kruis / SATBzichtexemplaarPieter StolkPassie en Pasen0,60
1043O Sterke God, ImmanuëlPieter StolkPinksteren / Hemelvaart0,45
1044Nu zijt wellekome / TTBB / SATBzichtexemplaarPieter Stolkadvent en kerst0,60
1045VertrouwenJan Stolk / Bert KruisOverige0,60
1046In Bethlehem geborenP.K. Villiersadvent en kerst0,45
1047De dwaas zegt in zijn hart / tekst naar psalm 53zichtexemplaarPieter StolkOverige0,45
1048Liefde, Die voor mij wou lijdenPieter StolkPassie en Pasen0,45
1049Nog even en Gods dag breekt aanzichtexemplaarPieter StolkOverige0,45
1050Ik kniel aan Uwe kribbe neerzichtexemplaarPieter Stolkadvent en kerst0,60
1051Heerlijk verschenen is de dag / kooruittrekselPieter StolkPassie en Passen1,10
1051 AHeerlijk verschenen is de dag / PartituurPieter StolkPassie en Pasen4,50
1052Psalm 121Pieter StolkPsalmPs 1210,60
1053Eenmaal zal Hij komenPieter StolkOverige0,45
1054Hoe heerlijk,Jezus, klinkt Uw naamPieter StolkLof en dank 0,45
1055Licht in Bethlehem / tekst: Tini van SelmzichtexemplaarGustav Holstadvent en kerst0,45
1056Een roze, fris ontlokenzichtexemplaarPieter Stolkadvent en kerst0,60
1057Halleluja! Lof zij JezuszichtexemplaarT.J. Williamsoverige0,60
1058In Uw handen zijn mijn tijden/ tekst: Tini van SelmG.F. Händeloverige1,10
1059Licht / tekst: Tini van SelmzichtexemplaarH.J. Gauntlettadvent en kerst0,45
1060Ehre sei Gott / uit ReformationskantatePieter Stolkadvent en kerst0,60
1061Stille nachtzichtexemplaarPieter Stolkadvent en kerst0,45
1062Vrede vinden / nieuwe tekst: Tini van SelmzichtexemplaarBert Visseradvent en kerst0,60
1062 AVrede vinden / partituur /Orgelbegeleiding / SATBBert Visseradvent en kerst3,75
1063De Geliefde Zoon / nieuwe tekst: Tini van SelmzichtexemplaarBert KruisPassie en Pasen0,45
1064Geef ons Uw zegen / nieuwe tekst: Tini van SelmzichtexemplaarFelix Mendelssohnoverige0,45
1065Gouden harpen ruisen / kooruittrelselzichtexemplaarGeert Gringhuis / Pieter Stolkoverige0,60
1065 AGouden harpen ruisen / SATB en orgelGeert Gringhuis / Pieter Stolkoverige3,75
1066Onze Heere God, het Lam / tekst: H.Roth-Veltman zichtexemplaarPieter StolkPinksteren0,60
D 1De Here is mijn HerderMartin ZonnenbergDameskoor0.45
J 1Laat mij, o Heer / tekst: IJskes-KoogerzichtexemplaarMartin ZonnenbergJeugd0.45
J 2Geef aan mijn hart een hand, HeerzichtexemplaarMartin ZonnenbergJeugd0.45
J 3Thank You GodzichtexemplaarMartin ZonnenbergJeugd0.45
J 4Father,/ T: Martin ZonnenbergzichtexemplaarMartin ZonnenbergJeugd1,10
J 5Koning van allemaal / tekst: Martin ZonnenbergzichtexemplaarMartin ZonnenbergJeugd0.45
J 6Vader, Zoon en Heil'ge Geest / kooruittrekselzichtexemplaarMartin ZonnenbergJeugd0.60
J 6 inVader, Zoon en Heil'ge Geest / Instrumentale begeleidingMartin ZonnenbergJeugd3.00
J 7Toch dichtbij / tekst: Martin ZonnenbergzichtexemplaarMartin ZonnenbergJeugd0.60
J 8Zulk een Jezus geeft slechts vredezichtexemplaarMartin MansJeugd0.45
J 9Gedenk aan mijzichtexemplaarMartin MansJeugd0.60
J 10In Gods Hand \ solo of kinder\meisjeskoorzichtexemplaarMartin ZonnenbergJeugd0.45
J 11Aan het meer van Tiberias \ S.A.B.zichtexemplaarMarcel van den DriestJeugd0.60
J 11AAan het meer van Tiberias \ fluit,cla, S.A.B.,partituurMarcel van den DriestJeugd3.75
J 12Ik ga heen en kom tot u \ S.A.B.zichtexemplaarMarcel van den DriestJeugd1.10
J 12 AIk ga heen en kom tot u \ fluit,cla,S.A.B.piano partituurMarcel van den DriestJeugd4.50
1067' t Volk dat wandelt in het duister / NIEUW / kooruittrekselzichtexemplaarPieter Stolk / Shelleyadvent en kerst1,10
1067 A't Volk dat wandelt in het duister / NIEUW / PartituurPieter Stolk / Shelleyadvent en kerst 4,50
295 AIk zal met al mijn hart mijn HEER / OBzichtexemplaarHans BoeleePsalmPs 90,45
1068Kyrie eleison / Nieuw verschenenzichtexemplaarAndries Noordegraaf / Pieter Stolkoverige1,10
1069Paas-introïtuszichtexemplaarPieter StolkPassie en Pasen1,10
575 D-HALHalleluja, lof zij het Lam uit: PassiemuziekzichtexemplaarHans BoeleePassie en Pasen1,10
648 KUNu zijt wellekome / uit kerstcantatezichtexemplaarGeert Gringhuisadvent en kerst 0,45
714Midden in de winternachtzichtexemplaarHans Boeleeadvent en kerst0,55
1070Gij zijt ten hemel heengegaanzichtexemplaarPieter StolkHemelvaart0,45
644Van U zijn alle dingenzichtexemplaarJan Zwanepoloverige0,45
1071Christus is de sterke HeldzichtexemplaarPieter Stolkoverige0,45
1072Prijs mijn ziel de HemelkoningzichtexemplaarPieter StolkHerv. bundel 1038Gez. 1470,45
1073 Behoed Uw kerkZichtexemplaarPieter StolkHerv. bundel 1938Gez. 1030,45
190Waarheen pelgrims zichtexemplaarJan BonefaasOverige 0,45
1074Mijn Heiland heeft Zijn bloed geplengdzichtexemplaarPieter StolkPassie en Pasen0,45
343't Zij vreugde mijn deel iszichtexemplaarJan Bonefaas overige0,45
346Werk want de nacht zal komenzichtexemplaarJan Bonefaasoverige0,45
628Daal' bij 't huiswaarts gaan Uw zegenzichtexemplaarBernard Verboomoverige0,45
1075Werk, want de nacht zal komenzichtexemplaarHarry Hameroverige0,45
1076Neem mijn levenzichtexemplaarHarry Hameroverige0,45
771 ALaat het stil zijn in uw nacht - in Bes / T: Nel BenschopzichtexemplaarPieter Stolkadvent en kerst0,45
1077God onze Vader - Tekst: Jan StolkzichtexemplaarE.J. Hopkinsoverige0,45
1078Het Gebed des HerenzichtexemplaarPieter Stolkoverige0,45