Uitgiftenr.TITELzichtexemplaarCOMPONISTcategorieënpsalm/gezBedrag (€)
M 276O Heer, de Koning is verheugd zichtexemplaarHarry Hamer PsalmPs 210,50
M 286k Zal van den deugd / OBzichtexemplaarHarry Hamer PsalmPs 1010,50
M 290t Hijgend hert der jachtzichtexemplaarBernard Verboom PsalmPs 420,50
M 302Gena o God,bescherm mij door Uw handzichtexemplaarAndries Noordegraaf PsalmPs 560,50
M 304U alleen,U loven wijzichtexemplaarFeike Asma PsalmPs 750,50
M 309Geduchte God, hoor mijn gebedenzichtexemplaarJan Zwanepol PsalmPs 430,50
M 310Prijs de Heer met blijde galmenzichtexemplaarJan Zwanepol PsalmPs 1460,50
M 311Gij dienaars aan de Heer gewijd \ NBzichtexemplaarJan Zwanepol PsalmPs 1340,50
M 317Zijn grondslag, zijn onwrikb're vastighedenzichtexemplaarJan Zwanepol PsalmPs 870,50
M 318Een toevlucht in gevaren / naar Psalm 90 / vert: Frans van TilburgzichtexemplaarJan Zwanepol Psalm0,50
M 323Hoe lieflijk, hoe vol heilgenotzichtexemplaarJan Zwanepol PsalmPs 840,50
M 333Zingt nu blij te moezichtexemplaarMatthijs van Noort PsalmPs 810,50
M 339Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stedezichtexemplaarGeert Gringhuis PsalmPs 870,50
M 340Mijn hart, o HemelmajesteitzichtexemplaarJan Zwanepol PsalmPs 1080,50
M 345God heerst als OpperheerzichtexemplaarJan Zwanepol PsalmPs 970,50
M 351Geduchte God,hoor mijn gebedenzichtexemplaarMartin Zonnenberg PsalmPs 430,70
M 351 AO God, kom mijn geding beslechten \ NBMartin Zonnenberg PsalmPs 430,70
M 356Zijn grondslag, zijn onwrikb're vastighedenzichtexemplaarMartin Zonnenberg PsalmPs 870,50
M 358Mijn hart,o HemelmajesteitzichtexemplaarMartin Zonnenberg PsalmPs 1080,70
M 366Hoe sprong mijn hart < NB >zichtexemplaarBernard Verboom PsalmPs 1220,70
M 366 AIk ben verblijd wanneer men mijzichtexemplaarBernard Verboom PsalmPs 1220,70
M 373Geloofd zij God, met diepst ontzagzichtexemplaarMartin Zonnenberg PsalmPs 680,70
M 381Juich aarde,juich alomzichtexemplaarWim van Galen PsalmPs 1000,50
M 382Zingt nu blij te moezichtexemplaarWim van Galen PsalmPs 810,50
M 385U alleen,U loven wijzichtexemplaarWim van Galen PsalmPs 750,50
M 387Al d'aard' en alles wat zijzichtexemplaarWim van Galen PsalmPs 240,50
M 388O Heer, Gij zijt weldadigzichtexemplaarWim van Galen PsalmPs 60,50
M 396O Heer, de Koning is verheugdzichtexemplaarMartin Mans PsalmPs 210,50
M 400Dat Israel nu zegge blij van geestzichtexemplaarWim van Galen PsalmPs 1240,50
M 402Gij weet, o God, Hoe 'k zwerven moetzichtexemplaarMartin Zonnenberg PsalmPs 560,70
M 403Ik ben verblijd wanneer men mijzichtexemplaarWim van Galen PsalmPs 1220,70
M 418Ik zal in u mijn GodzichtexemplaarWim van Galen PsalmPs 90,50
M 425God heerst als OpperheerzichtexemplaarWim van Galen PsalmPs 970,70
M 437k Zal met mijn ganse hartzichtexemplaarWim van Galen PsalmPs 1380,50
M 439k Sla d'ogen naar 't gebergte heenzichtexemplaarWim van Galen PsalmPs 1210,50
M 441Laat mij, mijn Koning / NB ( 2 harmonisaties)zichtexemplaarHans Boelee PsalmPs 50,70
M 441 ANeem, Heer mijn bange klacht / OB (2 harmonisaties)zichtexemplaarHans Boelee PsalmPs 50,70
M 443Ja, elk der vorstenzichtexemplaarWim van Galen PsalmPs 720,50
M 452k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheenzichtexemplaarAdri Poortvliet PsalmPs 890,70
M 453Looft, looft nu aller heren HeerzichtexemplaarWim van Galen PsalmPs 1340,50
M 456U alleen,U loven wijzichtexemplaarAdri Poortvliet PsalmPs 750,50
M 460Gij 's Heeren knechten looft den Heer'zichtexemplaarWim van Galen PsalmPs 1130,50
M 474Zingt, zingt een nieuw gezangzichtexemplaarPieter Stolk PsalmPs 980,70
prijslijst psalmenprint prijslijst