Privacybeleid.

Wie zijn wij.

Uitgifte Stencilmuziek Langerak. (USL) uitgeverij bladmuziek – C. van Oudheusden – Heulkamp 29 – 2965 CD  Nieuwpoort.

Ons website-adres is: //uslbladmuziek.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Persoonsgegevens die wij verwerken
Uitgifte Stencilmuziek Langerak (USL) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van ons contactformulier, diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

* Naam en vestigingsplaats van het koor
* Voor-en achternaam (natuurlijk persoon)
* Adres en woonplaatsgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres

Contactformulier
De gegevens die u verstrekt via ons contactformulier worden alleen gebruikt door USL om een bestelling te verwerken. Als u een bestelling plaatst hebben wij uw naam (natuurlijk persoon) naam en vestigingsplaats van het koor, afleveringsadres en e-mailadres nodig om uw bestelling uit te kunnen voeren en u van het verloop op de  hoogte te houden.
Of het beantwoorden van uw vragen gesteld via e-mail of het contactformulier.
Deze persoonsgegevens worden bewaart voor eventuele vervolgbestellingen, contact voor de afhandeling van een bestelling of voor het versturen van presentexemplaren.
Persoonsgegevens worden niet bewaart of opgeslagen op onze website.

USL hanteert een externe database in een computerbestand voor het verwerken van uw gegevens.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt ons een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar: usl@hetnet.nl
of via het contactformulier.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Ter bescherming van uw privacy kunt u het volgende op de kopie van uw identiteitsbewijs zwart maken:

* Uw foto
* Strook met nummers onderaan
* Uw burgerservicenummer (BSN)

Uitgifte Stencilmuziek Langerak zal uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden of voor andere doeleinden beschikbaar stellen.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij USL
Uitgifte Stencilmuziek Langerak neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,verlies en onbevoegde toegang tegen te gaan.
Wanneer u een bestelling plaatst wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken: de Secure Socket Layer (SSL).
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met USL.
Ondanks dat wij alle mogelijke moeite doen om informatie veilig te gebruiken is er een mogelijkheid dat informatie (zoals persoonsgegevens of andere informatie) bekeken wordt door derden tijden het versturen van de gegevens via internet. Dit hangt samen met de risico’s verbonden aan het medium internet.

Cookies
Uitgifte Stencilmuziek Langerak gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Wijzigingen
Uitgifte Stencilmuziek Langerak (USL) behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid.

Nieuwste versie opgemaakt mei 2018