( Afbeeelding: glas-in-loodramen; geboorte, kruisiging en verrijzenis van Jezus in de Berliner Dom. ) © Afbeelding – USL 


Welkom op de vernieuwde website.

Uitgifte Stencilmuziek Langerak ( U.S.L.) is een muziekfonds sinds 1951 en gevestigd te Nieuwpoort.
Dit fonds is in de loop der jaren sterk uitge­breid en heeft thans een belangrij­ke plaats gekregen bij vele koren in Nederland.
Mo­men­teel zijn er ruim 850 liederen (oude en nieuwe uitgaven) in het fonds aan­wezig, geschikt voor 4-stemmig gemengd koor, Jeugdkoor en enkele 3-stemmige zettingen. Tevens zijn er ruim 200 liederen voor mannenkoor beschikbaar.

U vindt in dit muziekfonds bladmuziek van o.a.:
Feike Asma – Hans Boelee – Pieter Stolk – Jan Bonefaas – Jan van den Driest – Bert Kruis – Frans van Tilburg – Martin Zonnenberg – 
Wim van Galen – Jan Zwanepol – Martin Mans – Bert Visser – Gradus Wendt – Geert Gringhuis – Bas Buitendijk – Folgert G. Zwaving.

Nieuwe bladmuziek voor Pasen
De Geliefde Zoon
SATB
Muziek: Bert Kruis
Nieuwe tekst: Tini van Selm
Bekijk exemplaar
Nieuwe bladmuziek voor kerst
Vrede vinden
SATB
Muziek: Bert Visser
Nieuwe tekst: Tini van Selm
Bekijk exemplaar
Nieuw verschenen.( uitgaven voor gemengd koor )
Eenmaal zal Hij komen
Pieter Stolk
Heerlijk verschenen is de dag
Pieter Stolk
Lied bij het kruis
Muziek: Pieter Stolk
 Licht in Bethlehem
Gustav Holst
Tekst: Tini van Selm
Vertrouwen
Bewerking: Jan Stolk / Bert Kruis
  Nog even en Gods dag breekt aan.
Bewerking: Pieter Stolk  
Op Jezus begrafenis
Pieter Stolk
In de morgenschemering
Pieter Stolk
Drie kruisen
Pieter Stolk
Nieuw verschenen.( uitgaven voor mannenkoor )
Vertrouwen
Muziek: Pieter Stolk
Geef uw lot in handen van de Vader
Ber Joosen
Kyrie
Bewerking:
Andries Noordegraaf
Nu zijt wellekome
Geert Gringhuis / Peter Eilander
Wees stil tot God
Hans Boelee
De koninkrijken dezer aard
Pieter Stolk
Welk een Mare
Martin Zonnenberg
Uw Naam, o Jezus, zij al d’eer
Pieter Stolk
‘t Is middernacht
Wim van Galen

                                     Nieuw verschenen.

                       Reformationskantate,

                       Componist: Pieter Stolk.      

Deze unieke reformationskantate is gecomponeerd door Pieter Stolk.
Een prachtig werk voor koor, drie solisten, orgel, orkest en bestaat uit NEGEN DELEN

De hoekdelen ( deel I en IX ) zijn gebaseerd op het Lutherlied “Een vaste burcht”
en op Psalm 46. In deze delen wordt het Lutherlied meerdere malen aangekondigd door
karakteristieke trompetsignalen, alvorens het lied daadwerkelijk door het koor
wordt ingezet. Naast de koorstukken ( delen I,V,VII en IX ) bevat de kantate twee aria’s,
voor bassolo en sopraansolo.  Deel VI is geschreven als “recitatief”. Hierin zingt de tenor op een “vertellende manier” de woorden uit Romeinen 1 vers 16 en 17.
Verder bevat de kantate een terzet voor 3 solisten.

“Mijn tekstuele uitgangspunt en streven is geweest om te komen tot een tekstopbouw die de kern van het gedachtegoed van Luther weergeeft en dat te plaatsen in de tijd waarin Luther zijn geloofsstrijd heeft moeten voeren binnen de kerk waaraan hij zich verbonden had. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van bijbelteksten die rechtstreeks uit de oorspronkelijke Duitse Lutherbijbel komen en waarbij vooral uit de brief aan de Romeinen is geciteerd.
Na het voltooien van de partituur mocht ik dankbaar de letters S.D.G. plaatsen.
“Soli Deo Gloria!”

Pieter Stolk