( Afbeelding: glas-in-loodramen; Geboorte, Kruisiging en Verrijzenis van Jezus in de Berliner Dom. ) © Afbeelding – U.S.L. 
      Deze thema’s zijn verweven met onze uitgeverij.


Welkom op de vernieuwde website.

Uitgifte Stencilmuziek Langerak ( U.S.L.) is een muziekfonds sinds 1951 en gevestigd te Nieuwpoort.
Dit fonds is in de loop der jaren sterk uitge­breid en heeft thans een belangrij­ke plaats gekregen bij vele koren in Nederland.
Mo­men­teel zijn er ruim 850 liederen (oude en nieuwe uitgaven) in het fonds aan­wezig, geschikt voor 4-stemmig gemengd koor, Jeugdkoor en enkele 3-stemmige zettingen. Tevens zijn er ruim 200 liederen voor mannenkoor beschikbaar.

U vindt in dit muziekfonds bladmuziek van o.a.:

Feike Asma – Hans Boelee – Pieter Stolk – Jan Bonefaas – Jan van den Driest – Bert Kruis – Frans van Tilburg – Martin Zonnenberg – 
Wim van Galen – Jan Zwanepol – Martin Mans – Bert Visser – Gradus Wendt – Geert Gringhuis – Bas Buitendijk – Folgert G. Zwaving.


Nieuwe bladmuziek voor kerst
‘t Volk dat wandelt in het duister
SATB
Tekst en arrangement: Pieter Stolk
Bekijk exemplaar
Nieuwe bladmuziek voor kerst
Vrede vinden
SATB
Muziek: Bert Visser
Nieuwe tekst: Tini van Selm
Bekijk exemplaar
Nieuw verschenen
Geef ons Uw zegen
SATB
Muziek: Felix Mendelssohn
Nieuwe tekst: Tini van Selm
Bekijk exemplaar
Nieuw verschenen.( uitgaven voor gemengd koor )
De Geliefde Zoon
Muziek: Bert Kruis
Heerlijk verschenen is de dag
Pieter Stolk
Wij gaan met haast naar Bethlehem
Muziek: Bert Kruis
 Licht in Bethlehem
Gustav Holst
Tekst: Tini van Selm
Christus is de sterke Held
Muziek: Pieter Stolk
Drie Kruisen
Bewerking: Pieter Stolk 
Hoe zal ik U ontvangen
Bewerking: Frans van Tilburg
Alzo lief had God de wereld
Folgert G. Zwaving
Mijn Heiland heeft Zijn bloed geplengd
Bewerking: Pieter Stolk
Nieuw verschenen.( uitgaven voor mannenkoor )
Eeuwen geleden
Bewerking: Jan Zwanepol
Heil’ ge nacht u groeten wij
Bewerking: Harry Hamer
Midden in de winternacht
Bewerking:
Jan Zwanepol
Nu zijt wellekome
Geert Gringhuis / Peter Eilander
Een toevlucht in gevaren
Jan Zwanepol
Lord, I want to be a Christian
Arr. Harry Hamer
Nader, mijn God, bij U
Bernard Verboom
“Engelenkoor” Ere zij God
Geert Gringhuis
Arr. J.G. van Wijngaarden
Stille nacht
Pieter Stolk

                                     Nieuw verschenen.

                       Reformationskantate,

                       Componist: Pieter Stolk.      

Deze unieke reformationskantate is gecomponeerd door Pieter Stolk.
Een prachtig werk voor koor, drie solisten, orgel, orkest en bestaat uit NEGEN DELEN

De hoekdelen ( deel I en IX ) zijn gebaseerd op het Lutherlied “Een vaste burcht”
en op Psalm 46. In deze delen wordt het Lutherlied meerdere malen aangekondigd door
karakteristieke trompetsignalen, alvorens het lied daadwerkelijk door het koor
wordt ingezet. Naast de koorstukken ( delen I,V,VII en IX ) bevat de kantate twee aria’s,
voor bassolo en sopraansolo.  Deel VI is geschreven als “recitatief”. Hierin zingt de tenor op een “vertellende manier” de woorden uit Romeinen 1 vers 16 en 17.
Verder bevat de kantate een terzet voor 3 solisten.

“Mijn tekstuele uitgangspunt en streven is geweest om te komen tot een tekstopbouw die de kern van het gedachtegoed van Luther weergeeft en dat te plaatsen in de tijd waarin Luther zijn geloofsstrijd heeft moeten voeren binnen de kerk waaraan hij zich verbonden had. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van bijbelteksten die rechtstreeks uit de oorspronkelijke Duitse Lutherbijbel komen en waarbij vooral uit de brief aan de Romeinen is geciteerd.
Na het voltooien van de partituur mocht ik dankbaar de letters S.D.G. plaatsen.
“Soli Deo Gloria!”

Pieter Stolk