Uitgiftenr.TITELZicht-
exemplaar
COMPONISTcategorieënpsalm/gezBedrag (€)
2Halleluja, lof zij de Heer!zichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 890,70
3Verlosser,Vriend, o hoop / Gezang 171 vs 1 en 3 / vers: 4 koor en aanwezigenzichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 1711,25
4Op bergen en in dalen / koor en cantusfirmusbewerkingzichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 1430,70
17Alle roem is uitgesloten zichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 1730,50
23Zingt gij afgelegen landen./ koor & gemeentezichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 1070,70
24Door de nacht van smart / koor & gemeentezichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 1160,70
30God in de hoog' alleen zij eerFelix MendelssohnHerv.bundel 1938G 910,50
41Als ik Hem maar kennezichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 2230,50
50Wilhelmus van NassauenzichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 3010,50
54Wilt heden nu treden voor GodzichtexemplaarGradus WendtHerv.bundel 1938G 3020,50
55Gelukkig is het landzichtexemplaarGradus WendtHerv.bundel 1938G 3040,50
57Voor alle heil'genzichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 1220,70
59Dankt,dankt nu allen / koor & gem.zichtexemplaarGradus WendtHerv.bundel 1938G 1351,25
87Wilhelmus van Nassauen, koor en gemeentezichtexemplaarGradus WendtHerv.bundel 1938G 3010,70
94Wilt heden nu treden voor GodzichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 3020,50
97Komt nu met zangzichtexemplaarGradus WendtHerv.bundel 1938G 1460,50
100Grote God,wij loven U, koor en gemeentezichtexemplaarGradus WendtHerv.bundel 1938G 1490,70
106God roept ons broeders / koor & gemeentezichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 1210,70
107Blijf bij mij Heer,/ melodie in de altzichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 2820,70
108Ere zij aan God / koor en gemeentezichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 930,70
109O hoogt' en diepte, looft nu God.zichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 1770,50
125God is tegenwoordigzichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 2650,50
140Heilig, heilig, heiligzichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 920,50
141Meester, men zoekt U wijd enzichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 2270,50
168Wat vlied' of bezwijk' zichtexemplaarGradus WendtHerv.bundel 1938G 2020,50
169O God, die droeg ons / koor & gemeentezichtexemplaarJan BonefaasHerv.bundel 1938G 2930,50
170IK heb de vaste grond gevondenzichtexemplaarJan BonefaasLiedboekG 4400,50
171Neem mijn leven,laat het HeerzichtexemplaarJan BonefaasHerv.bundel 1938G 2280,50
179Neem.Heer mijn beide handenzichtexemplaarHans BoeleeHerv.bundel 1938G 2320,50
182Komt nu met zangzichtexemplaarJan BonefaasHerv.bundel 1938G 1460,50
184Ik hoor trompetten klinkenzichtexemplaarHans BoeleeHerv.bundel 1938G 3050,50
187Wat vlied' of bezwijk'/ koor en gemeentezichtexemplaarJan BonefaasHerv.bundel 1938G 2021,25
191De Heer is mijn Herder/ koor en gemeentezichtexemplaarJan BonefaasHerv.bundel 1938G 1840,70
192O God, die droeg ons voorgeslachtzichtexemplaarFrans van TilburgHerv.bundel 1938G 2930,70
194Schoonste Heer JezuszichtexemplaarFrans van TilburgHerv.bundel 1938G 2210,50
195O Heilige GeestzichtexemplaarFrans van TilburgHerv.bundel 1938G 800,50
198Komt nu met zangzichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 1460,50
199Komt allen, deze dagzichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 830,50
200Ruis, o Godsstroom der genadezichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 870,50
201Van U zijn alle dingenzichtexemplaarFeike AsmaHerv.bundel 1938G 1480,50
211Vaste rots van mijn behoudzichtexemplaarJan BonefaasHerv.bundel 1938G 1740,70
215O Eeuw'ge Vader sterk in machtzichtexemplaarJan BonefaasHerv.bundel 1938G 2030,50
216Jezus ga ons voorzichtexemplaarJan BonefaasHerv.bundel 1938G 2220,50
226Jezus Christus is gestorvenzichtexemplaarHans BoeleeHerv.bundel 1938G 1780,50
227Deez' aard is Uw / koor & gemeentezichtexemplaarHans BoeleeHerv.bundel 1938G 2880,70
228Beveel gerust uw wegenzichtexemplaarHans BoeleeHerv.bundel 1938G 1800,50
244God is getrouwzichtexemplaarHans BoeleeHerv.bundel 1938G 1300,50
268Ruis, o Godsstroom der genade / koor. en gemeentezichtexemplaarHans BoeleeHerv.bundel 1938G 870,70
280De dag, door Uwe gunst ontvangen / koor en gemeentezichtexemplaarHans BoeleeHerv.bundel 1938G 2810,70
281O zegt het allen, dat Hij leeftzichtexemplaarHans BoeleeHerv.bundel 1938G 640,50
282Christus onze HeerzichtexemplaarHans BoeleeHerv.bundel 1938G 610,50
288Heil'ge Geest daal tot onszichtexemplaarHans BoeleeHerv.bundel 1938G 770,50
289Heft aan, verheugt u,zichtexemplaarHans BoeleeHerv.bundel 1938G 1050,50
294Zegen ons Algoede ( koor en gem.)zichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 4560,70
330Neem mijn leven,laat het HeerzichtexemplaarJan van den DriestHerv.bundel 1938G 2280,50
331Rust mijn ziel, uw God is KoningzichtexemplaarJan van den DriestHerv.bundel 1938G 1790,50
334 AAls Koning opgetreden.zichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 1120,70
370Dankt,dankt nu allen GodzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 440,50
373Wij knielen voor Uw zetel neerzichtexemplaarHans BoeleeHerv.bundel 1938G 730,50
379Halleluja, de blijde toonzichtexemplaarHans BoeleeHerv.bundel 1938G 580,50
381Behoed uw kerkzichtexemplaarJan van den DriestHerv.bundel 1938G 1030,50
400O God, die droeg ons voorgeslachtzichtexemplaarJan van den DriestHerv.bundel 1938G 2930,70
401O hoogt' en diepte/ koor & gem.zichtexemplaarJan van den DriestHerv.bundel 1938G 1770,50
402Wat vlied' of bezwijktzichtexemplaarJan van den DriestHerv.bundel 1938G 2020,70
416De Heer is God / koor en gem.zichtexemplaarFrans van TilburgHerv.bundel 1938G 1380,70
418O Heer die onze Vader zijtFr. Ch. MakerLiedboekG 4630,50
420O God van hemel zee en aardzichtexemplaarFrans van TilburgHerv.bundel 1938G 2910,70
420 AO God van hemel zee en aard / PartituurFrans van TilburgHerv.bundel 1938G 2914.50
424Mijn Verlosser hangt aan 't kruiszichtexemplaarJan van den DriestHerv.bundel 1938G 450,50
431Halleluja,lofgezongen / koor & gemeentezichtexemplaarFrans van TilburgHerv.bundel 1938G 1660,70
437Halleluja,lof zij de Heer/ koor en gemeentezichtexemplaarJan van den DriestHerv.bundel 1938G 890,50
438Heft aan, verheugt u, Christ‘ nen samenzichtexemplaarJan van den DriestHerv.bundel 1938G 1050,50
450Wat de toekomst brengen mogezichtexemplaarJan van den DriestHerv.bundel 1938G 300 A0,50
460Ik heb U lief, mijn HeerzichtexemplaarJan van den DriestHerv.bundel 1938G 2130,50
462O grote God, die t ' aller tijdzichtexemplaarFrans van TilburgHerv.bundel 1938G 1610,50
463O Eeuw'ge Vader sterk in macht / melodie: Henry Carey / tekst: Gezang 203zichtexemplaarJan van den DriestHerv.bundel 1938G 2030,50
469Jezus ga ons voorzichtexemplaarFrans van TilburgHerv.bundel 1938G 2220,50
480Laat ons nu vrolijk zingenzichtexemplaarJ.G.Ebeling/ Jan vd DriestLiedboekG 200,70
506Ach blijf met Uw genadezichtexemplaarGradus WendtHerv.bundel 1938G 2140,70
507God enkel lichtzichtexemplaarGradus WendtHerv.bundel 1938G 1531,25
514Neem mijn leven,laat het HeerzichtexemplaarGradus WendtHerv.bundel 1938G 2280,50
516Jezus ga ons voorzichtexemplaarGradus Wendt0,50
517De dag, door Uwe gunst ontvangenzichtexemplaarGradus WendtHerv.bundel 1938G 2810,50
521O Jezus' naam geen sterv'lingzichtexemplaarHans BoeleeHerv.bundel 1938G 1720,70
550Eens als de bazuinen klinkenzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 3000,50
558Ontwaakt, gij die slaaptzichtexemplaarFrans van TilburgHerv.bundel 1938G 1650,50
559Jeruzalem,o stad zo hoog gebouwdzichtexemplaarFrans van TilburgHerv.bundel 1938G 1270,50
562Gij die alle sterren houdtzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 4830,50
574Halleluja, lof zij de HeerzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 2580,50
578Aan de deur van 's harten woningzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 2950,50
580Heer Jezus, Gij die als een KindzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 3320,50
595Komt nu met zangzichtexemplaarFrans van TilburgHerv.bundel 1938G 1460,50
603Een rijke schat van wijsheidzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 3260,70
604Eeuwig woord U willen wij bezingenzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 4760,50
608God is tegenwoordig,God is in ons middenzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 3230,70
609Verheugt u,christenen tesaamzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 4020,50
610Soms groet een Licht van vreugdezichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 4480,50
611Heer Jezus licht der wereldzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 1670,50
614O Heer die onze Vader zijtzichtexemplaarBernard VerboomLiedboekG 4630,50
616Vaste rots van mijn behoudzichtexemplaarBernard VerboomHerv.bundel 1938G 1740,50
619Hoor een heilig koor van stemmenzichtexemplaarHarry HamerLiedboekG 1090,50
623k Wil U, o God,mijn dank betalenzichtexemplaarJan BonefaasHerv.bundel 1938G 2800,70
627Hoopt op God! Gij hebt zijn trouwzichtexemplaarBernard VerboomHerv.bundel 1938G 296 / 4830,50
630Toch overwint eens de genadezichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 2970,50
631Heb dank, o God van alle levenzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 3300,50
632Het heil des hemels werd ons deelzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 3440,50
633Wat zou ik zonder U geweest zijnzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 4540,70
634Neem mijn leven,laat het HeerzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 4730,50
635Aan U behoort. o Heer der herenzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 4790,50
636Alles wat adem heeft love de HerezichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 210,70
637Vernieuw Gij mij o eeuwig LichtzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 4370,50
639O Heer mijn God, ook deze nachtzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 3870,70
640Komt nu met zang /mel: in ten + baszichtexemplaarAndries NoordegraafHerv.bundel 1938G 1460,50
646Een rijke schat van wijsheidzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 3260,50
649Hoe zal ik U ontvangenzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 1170,70
652Leid vriend'lijk lichtzichtexemplaarGeert GringhuisHerv.bundel 1938G 2300,50
664O Jezus Christus licht ze bij : uit PassiemuziekzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 1680,50
666O grote God die liefde zijtzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 4810,50
667Geef vrede Heer / mel. in tenorzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 2850,50
668God, die leven hebt gegevenzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 3500,50
670Heer geef mij vleugelszichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 4380,70
672Jezus ga ons voorzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 4420,70
673Als Hij maar van mij iszichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 4550,50
674Here Jezus om Uw woordzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 3280,50
675Here Jezus wij zijn nuzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 3340,50
679Geef mij Heer,mij los te zingenzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 4750,70
680Zie ons heden voor U tredenzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 3510,50
681Gij zijt mijn parel en mijn kroonzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 1570,70
682Nu valt de nacht (uit Passiemuziek))zichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 1950,50
688Komt kinderen niet dralenzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 4410,50
689Zonne der gerechtigheidzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 3130,70
691Ik wil U minnenzichtexemplaarHans BoeleeHerv.bundel 1938G 2180,50
692Liefde Gods die elk beminnenzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 4430,50
694God enkel licht ( voor dubbelkoor)zichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 4490,70
696Heb dank, o God van alle levenzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 3300,50
697Wij hebben een sterke stadzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 280,50
698Ik kom met haast/vs:2 canonische bewerkingzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 2960,70
699De schapen alle honderdzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 580,50
700Here Jezus om Uw woordzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 3280,50
701Laat ons de Heer lofzingenzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 4090,50
702Laat ons de Heer lofzingen/ 3-stemmig koorzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 4090,50
703Soms groet een licht van vreugde / 3-stemmig koorzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 4480,50
704Er is een land van louter licht / 3-stemmig koorzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 2900,50
706Hoe glanst bij Gods kind'renzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 4390,50
708Zolang als ik op aarde leven zalzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 4210,70
710 Onze Vader trouwe HeerzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 480,50
713Om Christus'wil zijn wij verblijdzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 1010,50
717Heilig,heilig,heilig / mel: J.B. DykeszichtexemplaarGradus WendtHerv.bundel 1938G 920,70
720Staat op en strijdtzichtexemplaarGradus WendtHerv.bundel 1938G 1170,50
721De Heer is mijn HerderzichtexemplaarGradus WendtHerv.bundel 1938G 1840,50
722Ere zij aan God / met cantus firmuszichtexemplaarGradus WendtHerv.bundel 1938G 930,70
726Gij hebt,o Vader van het levenzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 4801,25
730Door de nacht van strijd en zorgen / melodie afwisselend in de Alt en de TenorzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 4590,70
732De ware kerk des HerenzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 3030,50
736Soms groet een licht / koor en orgelzichtexemplaarBert KruisLiedboekG 4481,50
743O Heer die onze Vader zijtMaker / ParryLiedboekG 4630,50
747Rechter in het licht verhevenzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 2800,50
748Morgenglans der eeuwigheidzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 2890,50
749Het zal zijn in het laatste der tijdenzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 230,50
755Blijf bij mij Heer/ vs 5 tegenm.J. BonefaasWilliam Henry MonkHerv.bundel 1938G 2820,70
755 ABlijf bij mij Heer / orgelbegeleiding vs: 5Jan BonefaasHerv.bundel 1938G 2821,25
756Heilig, heilig,heilig/mel:J.B.DykeszichtexemplaarJan BonefaasHerv.bundel 1938G 920,50
757Waartoe geploegd / lied van de arbeidzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 2870,50
758De Heer is waarlijk opgestaanzichtexmplaarHans BoeleeLiedboekG 2080,50
761Kom, Heil'ge GeestzichtexemplaarMartin ZonnenbergLiedboekG 2500,50
763Heugelijke tijding / koor en gemeentezichtexemplaarBert KruisHerv.bundel 1938G 1131,50
763 AHeugelijke tijding / partituur,koor,gemeente, orgelBert KruisHerv.bundel 1938G 1134.50
774Er is een land van louter lichtzichtexemplaarFrans van TilburgLiedboekG 2900,50
778Laat komen, Heer, Uw rijkzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekG 2940,50
783Een vaste burcht is onze God / c.f. bewerking 1-stemmig koor + gemeente en orgelzichtexemplaarBert KruisHerv.bundel 1938G 960,70
794Wat God doet dat is welgedaan \ KoorfantasiezichtexemplaarBert KruisHerv.bundel 1938G 1861,25
794 AWat God doet dat is welgedaan\ Part:Koor+OrgelBert KruisHerv.bundel 1938G 1863.75
795God is tegenwoordig\KoorfantasiezichtexemplaarBert KruisLiedboekG 3231,50
795 AGod is tegenwoordig / Partituur Koor + OrgelBert KruisLiedboekG 3234.50
804Ik zeg het allen, dat Hij leeftzichtexemplaarMartin ZonnenbergHerv.bundel 1938G 640,50
813Ik heb de vaste grond gevondenzichtexemplaarAndre van VlietLiedboekG 4400,70
819Komt nu met Zang/Ps 134\kooruittrekselzichtexemplaarBert KruisHerv.bundel 1938G 1461,25
819 AKomt nu met zang en Psalm 134 \ PartituurBert KruisHerv.bundel 1938G 1465.60
835Rust mijn ziel, uw God is KoningzichtexemplaarBert KruisHerv.bundel 1938G 1790,50
841Ik wil mij gaan vertoostenzichtexemplaarGijbert KokLiedboekG 1740,50
856In Christus is noch west noch oost / kooruittrekselzichtexemplaarBert KruisLiedboekG 3080,70
856 AIn Christus is noch west noch oost / PartituurBert KruisLiedboekG 3083.75
861Ruisch, o Godsstroom der genade / koor en gem.zichtexemplaarBert KruisHerv.bundel 1938G 870,70
866Lof zij God in de hoogste troonzichtexemplaarBert VisserLiedboekG 2130,70
869Wij willen God de ere geven \ met tegenmelodiezichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 870,70
872De Heer spreektJan van den DriestLiedboekG 380,70
874Mensen wij zijn geroepenzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 940,70
875Verwacht de komst des HerenzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 1260,50
876Wie zich hovaardig heffenJan van den DriestLiedboekG 1070,50
877Christus met eer gekroondezichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 1580,50
878Richt op Uw machtJan van den DriestLiedboekG 1190,50
879De naam des HerenJan van den DriestLiedboekG 1230,50
882Ik wil mij gaan vertroostenzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 1740,50
883O wij arme zondaarsJan van den DriestLiedboekG 1750,50
884Zingt ten hemel toezichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 2190,70
885Laat ons als Jezus jong'ren nooit vergetenzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 3640,50
886Het nieuwe daglichtzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 3810,50
887Ontwaak, o mens, de dag breekt aanJan van den DriestLiedboekG 3800,50
888Hoe lieflijk, hoe schoonzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 320,50
889Om Sions wil zwijg ik niet stilJan van den DriestLiedboekG 340,50
890Prijst des Heren machtig woordJan van den DriestLiedboekG 4780,50
891Ik wil mij gaan vertroostenzichtexemplaarJan van den DriestHerv.bundel 1938G 1540,50
892O God die stierf onschuldigJan van den DriestLiedboekG 3630,50
893Geef vrede Heer, geef vredeJan van den DriestLiedboekG 2850,50
895O Gij die onze Koning zijtJan van den DriestLiedboekG 450,50
896O lieve Heer, geef vredezichtexemplaarJan van den DriestLiedboekG 2840,50
916Jezus zal heersen waar de zonzichtexemplaarPieter StolkLiedboekG 2810,70
923Heer, herinner U de namenzichtexemplaarBert VisserLiedboekG 2730,80
928Wij moeten Gode zingenzichtexemplaarFrans van TilburgLiedboekG 3010,50
947Hoor de eng' len zingen d' eerBert KruisLiedboekG 1350,70
948In den beginne was het woord \ kooruittrekselBert KruisLiedboekG 1500,70
948 AIn den beginne was het woord \ PartituurBert KruisLiedboekG 1503.00
949Kom tot ons de wereld wachtBert KruisLiedboekG 1220.70
998O hoogt' en diepte, looft nu God > NIEUW <zichtexemplaarFolgert G. ZwavingLiedboekG 4611,50
999Hoor Gij ons aan! > NIEUW <zichtexemplaarFolgert G. ZwavingLiedboekG 3220,70
1002O Heer mijn God, ook deze nacht/Cantorij en gemeentezichtexemplaarFolgert G. ZwavingLiedboekG 3871,25
1003O Jezus Christus licht ze bij / Cantorij en gemeentezichtexemplaarFolgert G. ZwavingLiedboekG 1681,25
1014Blijf bij mij Heer > NIEUW <zichtexemplaarPieter StolkHerv.bundel 1938G 2820,70
1027Rust mijn ziel, uw God is KoningzichtexemplaarMartin ZonnenbergHerv.bundel 1938G 1790,50
1040Een vaste burcht is onze God / SATBzichtexemplaarPieter StolkHerv.bundel 1938Gez. 96
0,50
1072Prijs mijn ziel de HemelkoningzichtexemplaarPieter StolkHerv. bundel 1038Gez. 1470,50
1073 Behoed Uw kerkZichtexemplaarPieter StolkHerv. bundel 1938Gez. 1030,50
840Komt en laat ons Christus erenzichtexemplaarBert VisserHerv. bundel 1938Gez. 220,50
676Jezus is ons licht en levenzichtexemplaarJ.S. Bach / Hans BoeleeLiedboekGez. 2220,50
1092Jezus, ga ons voorzichtexemplaarPieter StolkLiedboekGez. 4420,50
711O grote God, o goede HeerzichtexemplaarHans BoeleeLiedboekGez. 500,50
360De aarde is vervuldzichtexemplaarJan van den DriestLiedboekGez. 2230,50
991Gij die alle sterren houdtzichtexemplaarFolgert G. ZwavingLiedboekGez. 4831,50
1102De Heer is God en niemand meerzichtexemplaarPieter StolkHerv. bundel 1938Gez. 1380,50
1104Ach blijf met Uw genade / kooruittreksel / TTBB-SATB - Jeugdkoor zichtexemplaarPieter StolkHerv. bundel 1938Gez. 2141,25
1104-AAch blijf met Uw genade / PartituurPieter StolkHerv. bundel 1938Gez. 2145,25